World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – Rekryteringen av patienter i betydelsefull klinisk studie för strålningsinducerad OM är nu avslutad

2021-11-10

BrainCool har i samarbete med universitetssjukhuset i Basel ("Basel") genomfört en klinisk studie avseende oral mukosit (OM), orsakad av strålning vid behandling av patienter med huvud- och halscancer. Information om samarbetet med Basel publicerades den 1 juni 2021.

Patientrekryteringen är nu färdig, och studien beräknas vara slutförd under 2021.

Den kliniska utvecklingen som genomförts i samarbete med Basel har inte medfört några kostnader för BrainCool, och kommer dessutom mynna ut i en viktig publikation.

För mer information; Feasibility and Patient Reported Tolerance of Cryotherapy With the Cooral ® Mouth Cooling Device [MCD) in Patients Undergoing Radiation Therapy - Full Text View - ClinicalTrials.gov

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.