World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller patentgodkännande för Cooral[®] Systems i EU

2021-09-24

BrainCool AB (publ) har nu erhållit patentgodkännande med patentbreven för Cooral® Systems i EU. Det omfattar alla EU:s 27 medlemsländer. Patenten skyddar Cooral® Systems till och med utgången av 2035. Cooral® Systems är en ny unik produkt som motverkar, lindrar och förebygger oral mukosit som är en allvarlig biverkan vid olika typer av cancerbehandlingar.

  • För att upprätthålla patent på enskilda marknader startas nu en process att validera patentet i respektive land, vilket kräver vissa finansiella åtaganden. BrainCool kommer välja ut de mest intressanta marknaderna som ska prioriteras. Det gäller i första hand de nordiska länderna, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien med flera, säger Martin Waleij, VD för BrainCool i en kommentar.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.