World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool inleder samarbete med universitetssjukhuset i Basel för klinisk studie avseende oral mukosit vid behandling med strålning av patienter med huvud- och halscancer

2021-06-01

BrainCool AB (publ) har ingått ett avtal med universitetssjukhuset i Basel om kliniska studier ("feasibility studie") avseende oral mukosit (OM) orsakad av strålning vid behandling av patienter med huvud- och halscancer.

Den kliniska studien omfattar 10–15 patienter under en period av uppskattningsvis sex månader. Universitetet i Basel står som sponsor av studien och finansierar även försäkring för studien, vilken därmed inte medför några kostnader för BrainCool.

Produkten Cooral® System är CE-märkt för att förebygga kemoinducerad oral mukosit, vilket är en annan mekanism än strålningsinducerad oral mukosit.

Att behandla med Cooral® System innebär att blodflödet till munhålan minskar beroende på att blodkärlen drar ihop sig och ämnesomsättningen minskar i slemhinnorna vid nedkylning. Dessa två effekter tillsammans bidrar till att slemhinnorna i munhålan skyddas mot kemoterapi och därmed förebygger risken för OM. BrainCool har visat den positiva effekten vid kemoterapibehandling och lämnade nyligen in en formell ansökan till amerikanska FDA för marknadsgodkännande av Cooral® System för förebyggande av OM.

Även om mekanismen skiljer sig väsentligt vid OM orsakad av strålning jämfört med kemoterapi är strålningsbehandling ändå ett område där Cooral® System kan komma att spela en avgörande roll i att mildra eller förebygga OM. Närmare 100 procent av patienterna som behandlas med strålning vid huvud- och halscancer drabbas av OM vilket ger allvarliga besvär. Antal nya fall med cancer i huvud och hals uppgick till närmare 900 000 globalt under 2018. Det motsvarade cirka fem procent av alla cancertyper (Ref 1).

Bakgrunden till den nu aktuella "feasibility"-studien är två mindre studier med kylning som visat positiva resultat vid nedkylning av patienter som behandlas med strålning. Initiativet kommer från universitetssjukhuset i Basel och studien kommer att ledas av doktor Andrei Bunea som varit engagerad i kliniska studier inom området genomförda av Galera Therapeutics. Feasibilitystudien avser i första hand tolererbarhet men även effekt kommer att utvärderas.

Ref 1. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68:394–424. [PubMed] [Google Scholar]

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.