World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Delårsrapport för perioden 2021.01.01 – 2021.03.31

2021-05-31

Resultat i korthet

Koncernens nyckeltal (tkr) 2021.01.01- 2020.01.01- 2020.01.01-
2021.03.31 2020.03.31 2020.12.31
Nettoomsättning 1 604 2 060 7 032
Summa rörelseintäkter 7 016 3 537 18 125
Resultat efter finansiella poster -7 119 -11 697 -37 304
Av- och nedskrivningar av materiella och -942 -1 214 -4 917
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 4 939 7 342 12 024
Resultat per aktie (kr) -0,12 -0,24 -0,68
 

Moderbolagets nyckeltal (tkr)

2021.01.01- 2020.01.01- 2020.01.01-
2021.03.31 2020.03.31 2020.12.31
Nettoomsättning 1 509 1 994 8 996
Summa rörelseintäkter 6 920 3 471 18 918
Resultat efter finansiella poster -7 063 -11 697 -37 304
Av- och nedskrivningar av materiella och -942 -1 214 -4 884
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 3 393 6 949 9 519
Resultat per aktie (kr) -0,12 -0,24 -0,68

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.