World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) får sin första order i Kalifornien, USA för IQool™ System

2021-05-27

BrainCool har erhållit sin första order i Kalifornien, av ett av University of Californias universitetssjukhus för bolagets produkt IQool™ System. Ordern är på två system med motsvarande ordervärde om cirka 60 kUSD, efter testning och utvärdering mot andra konkurrenter på marknaden. Utbildning och installation kommer att ske i juni eller juli.

Denna order är ett tecken på att marknaden nu öppnas upp efter Covid 19-krisen, och en viktig referensorder för den växande TTM-marknaden (target temperature management) i delstaten.

VD Martin Waleij kommenterar:

Denna order ger en tydlig signal om värdet av produkten för intensivvården. Delstaten Kalifornien kommer att bli en viktig marknad för BrainCool i USA, dels då marknaden inom TTM växer som en följd av pandemin och de nya riktlinjerna från American Heart (Referens 1) dels för att delstaten även kommer vara en viktig hörnsten i bolagets satsningar inom onkologiområdet.

Referens 1: New guidelines American Heart https://news.cision.com/braincool/r/new-2020-aha-guidelines-recommend-implementation-of-cooling-as-early-as-possible-and-advanced-coolin,c3220847


Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-27 08:37 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.