World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) BrainCool senarelägger delårsrapport till 31 maj

2021-05-25

Styrelsen i BrainCool AB (publ) har den 25 maj beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021.

Tidigare kommunicerat datum var den 27 maj 2021. Nytt datum för publicering har bestämts till 31 maj 2021.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.