World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

AktieTorget har godkänt BrainCool AB för notering

2014-04-30

BrainCool har en exklusiv och global licens från Dignitana AB att vidareutveckla en skalpkylningsteknologi för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Bolaget vidareutvecklar initialt en produkt för kliniska studier och marknadslansering med fokus på stroke. Målsättningen är att färdigställa strokeproduktens CE-märkning för kommersiellt bruk under 2015. AktieTorget har godkänt BrainCool AB för notering. Första dag för handel är den 7 maj 2014. Aktien har ISIN-kod SE0005731833 och kommer att handlas under kortnamnet BRAIN. För mer information: Bengt Furberg - VD Telefon: 046 – 16 30 92 E-post: info@braincool.org Ronny Farnebäck, noteringsansvarig AktieTorget Telefon: 08-511 68 006