World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB: Rättelse för PM " BrainCool erhåller order om leverans av tio BrainCool™ System till Sydkorea" publicerad 2021-04-20

2021-04-20

Rättelsen avser pressmeddelande ” BrainCool erhåller order om leverans av tio BrainCool System till Sydkorea” publicerad 2021-04-20 vilket felaktigt klassificerats som insiderinformation med MAR etikett.

BrainCool AB (publ) har erhållit en order för leverans av ytterligare tio system av BrainCool System från bolagets partner och distributör i Sydkorea, KPC Medical. Ordervärde 178 000 . Ordern faller inom ramen för ett ramavtal om leverans av 20 system som tecknades 2019. BrainCool levererade tio system under 2019 som installerats och varit i bruk med gott utfall på ett antal sjukhus i Sydkorea. Under 2020 lade Covid-19 sordin på marknaden och fortsatta leveranser uteblev.

  • KPC Medicals order på de resterande tio systemen är ett tydligt tecken på att vi är på väg ut ur Covid-19 krisen och att vi nu kan fortsätta utveckla den sydkoreanska marknaden, säger Martin Waleij, VD för BrainCool.

BrainCool erhöll i januari 2020 besked från det sydkoreanska hälsodepartementet om försäkringsersättning om 1 260 dollar per behandling med BrainCool Systems. Beskedet och den nya beställningen bekräftar BrainCool Systems som en ledande produkt inom hypotermi. Ordern, som genererar närmare 2 Mkr under innevarande räkenskapsår, kommer levereras under andra och tredje kvartalet, och det tre första systemen levereras redan nu i april.

Bolagets sydkoreanska partner har vidare kommit överens med tre kliniker att genomföra en klinisk studie för behandling av patienter som drabbats av ”heat stroke”. Tre av de tio systemen kommer att användas för studien. Studien kommer utföras på tre ledande sjukhus i Sydkorea. Studien finansieras av KCP Medical och innebär inga kostnader för BrainCool. Studien involverar 100 patienter och planeras starta i juni och pågå under 18 månader.

Den 22–24 april 2021 kommer även en av BrainCools tyska kunder presentera hur de arbetar med kylning och bolagets BrainCell-koncept vid ett seminarium på The Korean Society of Emergency Medicine. Under den gångna vintern presenterades även bolagets PRINCESS-studie i Sydkorea vilket skapade än mer uppmärksamhet åt BrainCool och bolagets produkter.

  • Det är glädjande att aktörer i Sydkorea visar intresse för hur kunder som har tillgång till RhinoChill® kan implementera det i sina verksamheter, säger Martin Waleij.

I Europa har en klinik i Tyskland även utfört en mindre studie kring behandling av ”heat stroke” med RhinoChill®. RhinoChill® är ännu inte tillgänglig i Sydkorea men bedömningen är att ett godkännande i landet kommer underlättas när produkten blir godkänd i USA.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.