World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 2 tillför bolaget ca 0,150 msek

2021-04-12

59 237 aktier tecknades under inlösenperioden av BRAIN TO 2, 17 mars – 31 mars 2021, vilket innebär en teckningsgrad om 13,43 %.

De nytecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket inom kort. Antalet aktier kommer efter ökning att uppgå till 61 566 593 st. Bolagets aktiekapital ökar med 2 665,67 sek till 2 770 496,76 sek.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.