World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 2, 2018-2021, 17 mars - 31 mars 2021

2021-03-17

Som en del i BrainCools avtal med L1 Capital har BrainCool delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 17 mars – 31 mars 2021 kan innehavare av optionerna (BRAIN TO 2) växla dessa till aktier. En (1) BRAIN TO 2 kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 2,77 kr.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta sin bank för att utnyttja optionerna för teckning.

För direktregistrerade optionsinnehavare skall teckning ske genom att en ifylld anmälningssedel fylls i och skickas in till emissionsinstitutet (Eminova Fondkommission) samtidigt som betalning erläggs.  Anmälningssedel och betalning skall vara Eminova tillhanda senast den 31 mars 2021, kl. 15:00. Anmälningssedel kan beställas från Eminova på info@eminova.se eller 08-684 211 00.

-Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner BRAIN TO 2 kan äga rum under nedanstående perioder:

  • 17 mars 2021 till och med 31 mars 2021
  • 17 september 2021 till och med 1 oktober 2021

-Innehavare av teckningsoptioner serie BRAIN TO 2, 2018 - 2021 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, dvs från listningsdatumet till och med 1 oktober 2021.

-Teckningsoptioner av serie BRAIN TO 2 har ISIN-kod SE0011762418.

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/nyemission/

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.