World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB förvärvar PC och Elektronikplattform

2014-12-18

BrainCool AB har förvärvat elektronikplattformen Gemstone från utvecklaren Proelec som tidigare ägt rättigheterna. Gemstone är användargränssnittet till BrainCools produkter som används för att styra och hantera produkten via en pekskärm. Förvärvet innebär dels kostnadsbesparingar per köpt enhet, men även möjligheten att ytterligare vidareutveckla PC- och elektronikkortet för BrainCools teknologiplattform inom denna och andra applikationer. VD Martin Waleij kommenterar: Vi har, baserat på licensavtalet med det tidigare moderbolaget Dignitana, anpassat en PC- och elektronikplattform för vår produkt BrainCool System. Rättigheterna till plattformen har ägts av Proelec AB som har investerat i utvecklingen. BrainCool AB förvärvar nu rättigheterna till plattformen för BrainCool systemet, dels för kostnadsbesparing per kort dels framför allt för att det skapar möjligheter för vidareutveckling inom framtida applikationer och områden av BrainCools teknologiplattform. BrainCool systemet har genomgått genomgripande teknisk vidareutveckling med nya patentsökningar jämfört med det modifierade skalpkylningssystem som använts för att uppnå kliniskt ”proof of concept” innan bolagets avknoppning och notering. Förutom säkerhet, effektivitet och kostnadsoptimeringar använder systemet förbrukningsartiklar som säkerställer ett löpande kassaflöde och underlättar framtida försäkringsersättning av produkten. Förvärvet kan räknas hem redan på besparingarna som sker under 2015 års beräknade leveranser. Vi räknar även med att det i den vidareutveckling för nuvarande system och nyutveckling av nya produkter / applikationer som kommer att ske de kommande åren sparas flera miljoner kronor i förhållande till vad egen utveckling skulle ha kostat. För ytterligare information: Martin Waleij - VD Telefon: 0733–93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se