World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool AB förstärker organisationen

2014-12-03

BrainCool AB har förstärkt sin organisation med två positioner under hösten, en position inom systemutveckling och kvalitet samt en doktorand för affärsområdet oral mukosit. Jens Hultman Systemarkitekt, kommer närmast från ett uppdrag för Dignitana där han var support för design kontroll dokumentationen till deras FDA PMA ansökan. Jens har tidigare erfarenhet från seniora projektledarroller inom Gambro, Ericson och Telia och har stor erfarenhet av systemutveckling och medicintekniska godkännande processer. Java Walladbegi är anställd som doktorand (”Cryotherapy in prevention of oral mucositis”) inom Sahlgrenska Akademin och finansieras av Brain Cool med 50 %. VD Martin Waleij kommenterar Rekryteringen av Jens Hultman är i linje med bolagets strategi att utföra huvuddelen av validering, verifiering och den tekniska dokumentationen mot myndigheter internt. Detta kommer ge bolaget mer kontroll av utvecklingen och minimera konsult kostnaderna ordentligt. Jens har tidigare arbetat med vår utvecklingschef Jon Berg på Gambro. Genom att internt ansvara för huvuddelen av CE-märknings dokumentation kommer vi korta ned tid för godkännande av våra produkter och bedriva utvecklingen mer kostnadseffektivt. Inom organisationen har vi nu en bred erfarenhet av registrering av produkter i Europa, USA och Kina. Detta ser vi som en stor fördel för att ha möjlighet nå dessa marknader effektivt med möjlighet att driva processer i egen regi. Vi kommer initialt registrera produkter för den Europeiska marknaden. Därefter kommer vi att starta registreringar på de andra marknaderna. Inom Oral Mukosit (”OM”) har vi sedan september samarbetat med Java Walladbegi i ett doktorandprojekt på fyra år som handleds av Mats Jontell. Vi är långsiktiga med vårt affärsområde inom OM och avser bygga en stark vetenskap kring vårt produkterbjudande, för att underlätta en bred implementering inom vården. De tester vi har utfört har varit positiva och redan under nästa år kommer våra första studier på friska frivilliga presenteras på den internationella MASCC mötet 25 – 27 juni i Köpenhamn ( www.mascc.org/) och vi kommer även presentera vår produkt på detta möte. Produkten kommer då att vara i fasen Kliniska studier på patienter. För ytterligare information: Martin Waleij - VD Telefon: 0733–93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se