World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool – satsning på ny indikation, kylning vid hjärtstillestånd

2014-10-13

BrainCool har lämnat in två patentansökningar som öppnar upp dels lansering av produkter på marknaden för hjärtstillestånd och dels en vidareutveckling och skydd för strokeapplikationen. För de patienter som drabbats av plötsligt hjärtstopp, är temperaturkontroll och nedkylning – hypotermi – en livräddande metod. Det innebär att patientens kroppstemperatur sänks i syfte att minska de skador som uppstår vid syrebrist. Patienter som råkar ut för hjärtstopp men som hinner få hypotermibehandling har större chanser att överleva och löper mindre risk för bestående men, i synnerhet hjärnskador. Nedkylning vid hjärtstopp skyddar dessutom kroppens samtliga organ som har olika känslighet för ischemi, dvs. syrebrist. Muskler kan klara syrebrist under timmar, medan hjärnan riskerar stora skador inom loppet av några få minuter. Alla svenska sjukhus använder sig idag av kylning efter hjärtstopp. Flera internationella studier har visat att en nedkylning av kroppen till mellan 32 och 34 grader skyddar både hjärtmuskel och hjärna från skador. I november 2013 presenterades en stor studie (TTM studien ) omfattande 950 patienter i New England Journal of Medicine (NEJM) som visade att nedkylning till 36 grader har samma skyddande effekt men utan ett antal negativa biverkningar. Kylning av hjärtstillestånd är en etablerad marknad med en uppskattad försäljning om närmare 1000 MSEK per år med en hög tillväxt. De tre största aktörerna på marknaden är stora internationella bolag, Asahi Kasei (genom förvärv av Zoll), BARD (genom förvärv av Medivance) och Philips Healthcare. BrainCools patentsökningar ger ett skydd för en kontrollerad kylning av olika delar av kropp, huvud och nacke. Bolaget bedömer att produktskyddet rörande nya funktioner som de konkurrerande systemen saknar, skapar möjligheter att ta marknadsandelar från redan etablerade bolag. För strokeapplikationen finns det ett antal studier och rön som förespråkar selektiv hjärnkylning . Genom de nya applikationerna kan den selektiva hjärnkylningen kombineras med mindre kylning på andra delar av kroppen i ett avancerat kontrollerat system som även känner av shivering/skakningar och kan anpassa temperaturen efter det. Inom hjärtstillestånd är det en fördel att kunna kyla ned till lägre måltemperaturer vilket fortfarande är riktlinjerna på de flesta marknaderna, även om nedkylningsprotokoll har ändrats i Skandinavien. Ett system som kan kyla ned till lägre nivåer kan även vara intressant för framtida applikationer. Det pågår stora internationella hypotermistudier inom bl.a Traumatic brain injury (Eurotherm), Sepsis (CASS – The Cooling And Surviving Septic Shock Study) och kylning vid hjärtinfarkt (CHILL-MI). Även om bolaget i nuläget inte planerar några aktiviteter inom dessa ovan nämnda områden kommer vi noga följa den kliniska utvecklingen. Bolagets utveckling inom hjärtstillestånd och det ökade skyddet med de nya funktionerna inom stroke ligger helt i linje med BrainCools strategi. Bolaget skall ta fram produkter med ett tydligt medicinskt värde inom områden där en etablerad struktur för sjukförsäkringsersättning redan finns. VD Martin Waleij kommenterar Våra kliniska resultat för selektiv hjärnkylning i kombination med de nya rönen inom hjärtstillestånd presenterades i NEJM i slutet av 2013, vilket skapade en solid grund för bolaget som genom vidareutveckling av produkt och patent resulterar i ett system som även kan användas för hjärtstillestånd. Marknaden för hypotermi av hjärtstillestånd är redan idag en stor marknad med hög tillväxt, enligt bolagets undersökningar är tillväxten 30–35 %. Indikationen har flera uppenbara synergier med vår satsning på stroke. Produktens nya konfigurationer och patent skapar även ännu bättre förutsättningar inom stroke, där det nya systemet nu kommer att lanseras för två indikationer, vilket innebär att utvecklingskostnaden endast ökar obetydligt med hänsyn till den nya indikationen. Affärsmodellen är inriktad på systemförsäljning kombinerat med försäljning av applikationer för huvud, nacke och kropp som kan användas ca fem gånger per vecka, dvs produkten skall löpande generera kassaflöde. Jag ser flera fördelar med den stora utmaningen att konkurrera med tre globala hälsovårdsbolag. Marknaden är etablerad men växer kraftigt vilket kan skapa möjligheter för samarbeten med både något av de tre bolagen på marknaden men även med nya aktörer som vill in på marknaden. De tre aktörerna på marknaden är etablerade genom förvärv, i något fall förvärv av ett redan tidigare förvärvat bolag. Det är även trögt att ändra en medicinteknisk produkt på grund av de olika kvalitativa och regulatoriska kraven. Det skapar en fördel för oss att anpassa och skapa ett patentskyddat konkurrenskraftigt system med en tydlig affärsmodell. Vi avser att CE-certifiera produkten för indikationerna stroke och hjärtstillestånd under 2015. För ytterligare information: Martin Waleij - VD Telefon: 0733–93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se