World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool – avtal med professor Mats Jontell vid Sahlgrenska Akademin om innovation och klinisk utveckling av produkt för oral mukosit

2014-09-03

BrainCool har slutit ett avtal med professor Mats Jontell vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet för klinisk utveckling av bolagets produkt för att motverka oral mukosit (OM). OM är ett inflammatoriskt tillstånd i munhålans slemhinna som drabbar en stor del av de patienter som behandlas med kemoterapi och/eller strålning för cancersjukdom. Professor Mats Jontell är en ledande internationell opinionsbildare när det gäller munhålans sjukdomar med ett antal betydande publikationer inom området (se www.jontell.se). Bolaget har utvecklat ett portabelt kylsystem som används för kylning intraoralt med en nyutvecklad, patenterad device/applikation av engångstyp som parterna har tagit fram i ett nära samarbete inom ramen för avtalet och som nu testas och utvärderas på friska frivilliga som ett led i förberedelse av kliniska studier. Testerna på friska frivilliga förväntas vara färdiga inom det fjärde kvartalet. BrainCool har en uttalad strategi att ta fram produkter med tydligt medicinskt värde inom områden där en etablerad struktur inom sjukförsäkringsersättning finns i vilket oral mukosit redan ingår. VD Martin Waleij kommenterar Samarbetet med professor Mats Jontell är en mycket viktig byggsten för utvecklingen av en applikation för att förhindra uppkomsten av oral mukosit. Förutom det nära samarbetet vid den praktiska utvecklingen, har Jontell bidragit med mycket teoretisk kunskap inom området. Inom samarbetet har vi utvecklat en medicinteknisk produkt, där professor Mats Jontell är en av upphovsmännen inom ramen för vårt avtal. Produkten är en engångsartikel som kan kopplas till det mindre bärbara kylsystem som utvecklats för hjärnkylning under ambulanstransport. Avtalet innebär inga kostnader för Brain Cool utan parterna har som målsättning att samarbetet skall resultera i publikationer. Mats Jontell kommenterar OM utgör ett stort problem som vi genom utvecklingen av denna produkt hoppas kunna förhindra. Sjukdomen har stor inverkan på livskvalitén för många cancerpatienter och kan ytterst vara livshotande eftersom besvären kan medföra att en redan påbörjad behandling inte kan avslutas och därför måste modifieras. För ytterligare information: Martin Waleij - VD Telefon: 0733 – 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.org