World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Aktieförändring Brain Cool AB

2014-07-15

Eurosund AB (556100-6239) har sålt huvuddelen av sitt innehav 1 513 495 aktier i BrainCool AB (556813-5957). Innan försäljningen uppgick antalet till 1 613 495 aktier (ca 9,4 % av kapital och röster) vilket omfattas av ett lock up-avtal, försäljningen har skett utanför marknaden till ett fåtal aktörer. VD Martin Waleij kommenterar Bolaget har medverkat till affären som är en bra lösning för alla parter. Jag tar tillfället i akt att tacka familjen Stormby vars medverkan har varit essentiell för att skapa detta bolag. För ytterligare information: Martin Waleij – VD Telefon: 0733 – 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.org Johan Stromby VD Eurosund AB Telefon: 0707-79 24 00 E-post: johan.stormby@technovobis.com