World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Dignitana AB och BrainCool AB

2014-07-01

Skatteverket har lämnat ett allmänt råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dignitanas utdelning av aktier i BrainCool under mars 2014. Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning, om inte vissa förutsättningar är uppfyllda (lex Asea). Skatteverket har gjort bedömningen att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda för Dignitanas utdelning av aktier i BrainCool. Istället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Dignitana fördelas mellan aktierna i Dignitana och aktierna i BrainCool. Skatteverkets beräkningar visar att 82 % av anskaffningsutgiften ska tillhöra aktien i Dignitana och 18 % ska tillhöra aktien i BrainCool. Exempel: om anskaffningsutgiften för en aktie i Dignitana är 20 kr så kommer 82 % av detta (16,40 kr) att bli den nya anskaffningsutgiften för aktien i Dignitana och 18 % (3,60) blir anskaffningsutgift i BrainCool. Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014. För att läsa Skatteverkets allmänna råd och meddelande i sin helhet, besök respektive hemsida, www.dignitana.se och www.braincool.org För ytterligare information: Jan Richardsson VD, Dignitana AB (publ) Telefon: +46 46 16 30 92 E-post: jan.richardsson@dignitana.se Martin Waleij VD, BrainCool AB (publ) Telefon: +46 733 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.org