World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

BrainCool – Lanserar och inlämnar patentansökan om ny indikation inom medicinsk kylning

2014-06-25

BrainCool har initierat aktiviteter inom ett nytt utvecklingsområde för företagets utrustning för medicinsk kylning ? oral mukosit, OM, hos patienter som behandlas med kemoterapi och strålning. OM är ett inflammatoriskt tillstånd i munhålans slemhinna. Det drabbar en stor del av de patienter som behandlas med kemoterapi och/eller strålning för cancersjukdom, bl.a. nästan samtliga patienter som genomgår benmärgstransplantation får OM som oönskad bieffekt av behandlingen. OM orsakar rodnad, sår och inflammationer som kan vara mycket smärtsamma och leda till att patienten har svårt att genomgå den planerade behandlingen. Smärtorna kan leda till tal- och sväljsvårigheter samt orsaka viktnedgång på grund av svårigheter att äta och dricka. OM kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling, kan öka dödlighet och bidrar till väsentligt högre sjukvårdskostnader. Bara i USA drabbas ungefär 400 000 cancerpatienter varje år. Skalpkylning gör att hårsäckarnas celler skyddas mot cellgiftets effekter och de behandlade undgår i hög omfattning att drabbas av håravfall. På samma sätt avser BrainCool att skydda munslemhinnans celler genom att kyla munslemhinnan. Därigenom förebygger man uppkomsten av OM hos patienter som behandlas med kemoterapi och/eller strålning för sin cancersjukdom. Det medicinska behovet av sådan profylaktisk behandling är mycket stort. Principen har provats på patienter som behandlas med bolus-injektion av fluorouracil. Genom att låta patienterna hålla munhålan full med isbitar under behandlingen kan uppkomsten av OM reduceras mycket påtagligt. Ett effektivare, lättare och mer hygieniskt sätt att uppnå kylning av munhålan kommer att kunna erbjudas genom användning av den nya utrustning för munhålekylning som är under utveckling vid BrainCool. Samma kylenhet kommer att användas som för kylning av hjärnan men den del som används intraoralt är en nyutvecklad device/applikation av engångstyp. Denna utveckling ligger helt i linje med Brain Cools strategi att ta fram produkter med tydligt medicinskt värde inom områden där en etablerad struktur för sjukförsäkringsersättning redan finns. VD Martin Waleij kommenterar; BrainCool har på kort tid etablerat samarbete med internationella opinionsledare inom cancerbehandling. Som ett led i detta samarbete har vi utvecklat en medical device som är en engångsprodukt kopplat till det mindre bärbara kylsystem som tagits fram för hjärnkylning under ambulanstransport. Projektet har flera synergier med organisationens erfarenhet av onkologi. Detta möjliggör en snabb produktutveckling och lansering inom vår organisation. Eftersom principen sedan tidigare är bevisad räknar vi med att kunna gå relativt snabbt framåt. Under hösten kommer studier att startas och BrainCool hoppas kunna presentera resultat och produkten på vetenskaps onkologimöten redan under nästa år. Oral mukosit är ett allvarligt medicinskt problem där det idag finns etablerade reimbursement-strukturer för produkter som lindrar men ej botar OM. Det finns ett stort behov av nya innovationer inom området. Munhålekylning med vår nya utrustning är ett svar på detta kliniska behov. För ytterligare information: Martin Waleij - VD Telefon: 0733 – 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.org