World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Presenterar ny produkt och kliniska resultat

2014-06-23

Lägesrapport produktutveckling Brain Cool AB har färdigställt underlaget för utveckling och design av två kylningssystem. Ett semiportabelt och ett bärbart. Komponenter och material är beställda för tillverkning av de första prototyperna för utvärdering, test och CE märkning. Med dessa prototyper introducerar Bolaget en rad förbättringar jämfört med det kylningssystem som använts i pilotstudier på strokepatienter. Resultaten från dessa pilotstudier har genererat klinisk evidens och säkerställt deltagande i prövningar inom The European Stroke Research Network for Hypothermia, EuroHYP. I jämförelse med det modifierade DigniCap systemet som använts i pilotstudierna, implementeras i de nya prototyperna bl.a en ”one size fits all”-lösning för huvudkylning. Genom denna erhålls optimerad kontaktyta för kylning av hjärnan med en ny typ av huvudkylare vilket innebär att endast en storlek behövs. Ytterligare skillnad är att de nya systemen endast kommer att kyla en person i taget och därmed blir mindre både i storlek och antal komponenter. Ytterligare ett antal förändringar introduceras i de nya prototyperna vilket medför att såväl verkningsgrad som energieffektivitet förbättras. Vid det femte internationella symposiet för hypotermi och medicinsk kylnings i Edinburgh i september kommer uppdateringar och de senaste kliniska resultaten inom flera nyckelområden att presenteras, främst inom följande områden: -Hjärtstillestånd -Traumatisk hjärnskada -Stroke -Neonatal hypoxisk-ischemisk encefalopati -Ryggmärgsskada -Akut kranskärlssjukdom -Leversvikt -Sepsis -Brännskador -Hjärtinfarkt Brain Cool kommer att delta i mötet och presentera en poster med uppdaterade kliniska resultat. Diskussioner kommer att hållas med forskare inom olika områden för att utvärdera ytterligare framtida applikationer lämpade för BrainCool systemet. VD Martin Waleij kommenterar; Vi arbetar nu med att skriva en patentansökan för det nya BrainCool systemet och kommer att lämna in denna före mötet i Edinburgh. Vi utvärderar kontinuerligt nya möjliga användningsområden utanför stroke där synergier finns för applikationer med tydligt medicinskt behov. Med utvecklingen av den mindre och lättare kylenheten i BrainCool ökar möjligheterna för användning av medicinsk kylning inom nya områden. För ytterligare information: Martin Waleij - VD Telefon: 0733 – 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.org