World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Uppdatering EuroHyp

2014-06-10

Baserat på de kliniska resultat som presenterades av University of Edinburgh vid EuroStroke konferensen har styrgruppen för EuroHyp beslutat att BrainCools nyutvecklade medicintekniska produkt kommer att bli den femte produkten att ingå i nästa steg av de kliniska prövningsprotokollen för EuroHYP, hypotermistudien för strokepatienter Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av slaganfall (stroke) som orsakats av blodpropp eller blödning. Dödligheten i akutskedet är betydande och många av de överlevande drabbas av bestående neurologiska symtom pga att hjärnans nervceller skadats till följd av syrebrist och följdeffekter från denna. Det är sedan länge väl känt att sänkning av hjärnans temperatur minskar hjärncellernas syrebehov. Redan en sänkning av temperaturen med 1° C anses minska de neurologiska skadorna med cirka 20%. En fördel med att behandla strokepatienter med sänkning av kroppstemperaturen är att metoden kan ges oavsett om orsaken är blodpropp eller blödning. EU har beviljat ett ekonomiskt stöd på 15 miljoner euro för genomförande av en multinationell, prospektiv klinisk studie (EuroHyp) för utvärdering av nedkylning av patienter med akut stroke. Eftersom snabbt insatt effekt är väsentlig kommer patienterna initialt att under 30 minuter få en infusion av kall koksaltlösning. Därefter påbörjas behandling med en av, hittills, fem utvalda produkter för kylning. Styrgruppen för EuroHyp har antagit BrainCools system för kylning som en av de fem utvalda produkterna. Avsikten är att reducera kroppstemperaturen till 34-35° C under ett dygn. Funktionsförmågan kommer därefter att utvärderas under tre månader. Dessutom kommer man att studera hur väl patienterna tolererar de olika behandlingarna samt deras hälsoekonomiska effekter. VD Martin Waleij kommenterar: Beskedet att EuroHyps styrgrupp beslutat att inkludera BrainCools system som en av fem för utvärdering i EuroHyp-studien är mycket glädjande. Beslutet innebär att vår metod kommer att utvärderas i en omfattande multinationell klinisk studie. Stora kliniska studier som denna är mycket kostnadskrävande, vilket innebär att ett företag som BrainCool AB inte skulle kunna finansiera studien på egen hand. Tack vare EU:s generösa anslag får BrainCool möjlighet att tillsammans med fyra andra företag utvärdera den egna metoden för kylning. Kliniska prövningskliniker i Tyskland, Storbritannien och Danmark har denna vår, redan börjat inkludera patienter med följande produkter (företag): Arctic Sun ( Medivance / Bard ), Thermoguard ( Zoll ZOLL Medical Corporation / Asah Kasei), CritiCool ( MTRE / Mennen Medical ) och Emcools Vårt system är det enda i sitt slag som ingår i studien. Tack vare att vår utrustning inkluderar en batteridriven, portabel del är det möjligt att starta kylningen redan på akutmottagningen. Våra studier på friska frivilliga talar för att vår metod tolereras väl och att förutsättningarna för att nå den eftersträvade reduktionen i kroppstemperatur hos strokepatienterna är goda. BrainCool inleder nu en dialog med ett antal kliniker i Europa där vi förutom Storbritannien och Sverige också kommer bedriver kliniska studier i ytterligare minst två länder. För ytterligare information: Martin Waleij - VD Telefon: 0733 – 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.org