World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Beslut om riktad nyemission

2014-05-09

Som kommunicerades i bolagets noteringsmemorandum skulle garantiteckning som inte nyttjades istället tecknas via en riktad nyemission på samma villkor som noteringsemissionen. Nyemissionen riktas således till Göran Månsson, Carl Mikael Ångman, Maja Månsson, Måns Månsson, Sara Månsson och TECAP Invest AB till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie, det vill säga till samma kurs som i nyemissionen inför notering på AktieTorget. Anledningen till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att tillföra bolaget kapital för återbetalning av lån till Dignitana avseende förvärv av licens för vidareutveckling av skalpkylningsteknologin för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 9 % av röster och kapital. Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 17 171 816 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 772 731,72 kronor. För ytterligare information Martin Waleij - VD Telefon: 046 – 16 30 92 E-post: info@braincool.org BrainCool AB har en exklusiv och global licens från Dignitana AB att vidareutveckla en skalpkylningsteknologi för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Bolaget vidareutvecklar initialt en produkt för kliniska studier och marknadslansering med fokus på stroke.