World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Stoppdag den 2 maj 2014

2014-04-30

BrainCool har en exklusiv och global licens från Dignitana AB att vidareutveckla en skalpkylningsteknologi för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Bolaget vidareutvecklar initialt en produkt för kliniska studier och marknadslansering med fokus på stroke. Målsättningen är att färdigställa strokeproduktens CE-märkning för kommersiellt bruk under 2015. Under april 2014 genomförde BrainCool en företrädesemission inför notering på AktieTorget som huvudsakligen var avsedd att finansiera utveckling av en strokeprodukt för deltagande i EuroHYP-studien samt genomförandet av kliniska studier. Genom nyemissionen nyemitteras 3 892 954 aktier. Första handelsdag är den 7 maj 2014. För ytterligare information Bengt Furberg - VD Telefon: 046 – 16 30 92 E-post: info@braincool.org