World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Bäste aktieägare i BrainCool AB!

2014-09-16

Det är med stor glädje jag konstaterar aktieägarnas stora intresse och förtroende för bolaget. Vi har under vår första period som noterat bolag presenterat våra första kliniska bevis inom hjärnkylning och presenterat vår andra indikation – medicinsk kylning för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkan vid cancerbehandling. Våra projekt utvecklas väl och enligt plan. Jag är stolt över att vi har kunnat presentera vår första prototyp inom medicinsk kylning. Vår första presentation av systemen ägde rum på The 5th International Hypothermia and Temperature Management Symposium i Edinburgh 7-10 september 2014. Flera möten genomfördes med både kliniker och forskare inom ett antal indikationsområden där resultat från University of Edinburgh och de nya produkterna presenterades. Mottagandet och feedbacken vi fick var väldigt bra och intresset för vår produkt var stort. Vi utvärderar kontinuerligt kompletterande möjligheter för BrainCool dock med bibehållen fokus på vår fortsatta satsning inom oral mukosit och stroke. DE NYA KYLSYSTEMEN Som tidigare informerats så utvecklar BrainCool två nya kylsystem då vi sett ett behov av att både kunna initiera kylning i ett tidigt skede och ett mer kraftfullt system för kontinuerlig kylning. Det bärbara systemet är anpassat för att kunna starta kylning snabbt och där det ställs krav på mobilitet. Vi kommer använda den bärbara enheten för oral mukosit och inom ambulanssjukvård. Den semiportabla kylenheten är avsedd för akutvård och vårdavdelningar där kylningstiden ofta uppgår till minst ett dygn, ibland längre. Även detta system är portabelt och kan följa med patienten från akutintaget till rätt avdelning. Den semiportabla enheten fungerar också som dockningsstation för den mindre kylenheten. Våra idéer om att göra ett flexibelt och mobilt instrument mottogs väldigt bra. Vi har med dessa två kylenheter skapat en helhetslösning för medicinsk kylning som ingen av våra konkurrenter har. Baserat på de tester som nu utförs kommer vi att uppdatera vår plan för CE-certifiering och marknadsgodkännande på olika marknader. ORAL MUKOSIT Som vi tidigare kommunicerat går vi in i klinik under denna höst med vår nya produkt för oral mukosit som är en engångsprodukt som tas fram i samarbete med professor Mats Jontell på Sahlgrenska. Vi ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med Mats Jontell samarbeta inom klinisk utveckling inom detta mycket intressanta område. Vi utvärderar flera alternativ för kliniska studier av produkten. Den kliniska studien kommer ligga som grund för bolagets CE-märkning och skapa god klinisk evidens. Det finns tidigare forskning inklusive en långtidsstudie som visar både god tolerans, effektivitet och säkerhet för kylning med isbitar. Att kyla med is innebär en ökad risk för infektioner men även att temperaturen blir ojämn och med tiden svår att tolerera. BrainCool kan erbjuda en steril produkt som kyler jämnare och är tolererbar under längre behandlingar. Vi gör bedömningen att detta nya område kommer vara mycket betydelsefullt för företaget. Vårt mål är inte att mildra utan att motverka uppkomsten av oral mukosit. STROKE Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av slaganfall (stroke) som orsakats av blodpropp eller blödning. Dödligheten i akutskedet är betydande och många av de överlevande drabbas av bestående neurologiska symtom pga. att hjärnans nervceller skadas till följd av syrebrist och följdeffekter från denna. Hypotermi är en av de mest lovande behandlingsformerna som nu utvärderas inom EuroHYP-studien. Vi har med det nya instrumentet utvecklat flera nya funktioner avsedda för hjärnkylning i samband med stroke. Dessa ska förbättra kliniska resultat och marknadsanpassa produkten. Vi kommer under hösten att utvärdera ett utökat skydd för vår nya produkt. Projektet löper på enligt plan och uppdatering kommer ske vid ett senare tillfälle. Jag tackar än en gång för ert förtroende. Vi står inför en mycket spännande höst och mitt arbete är fortsatt inriktat på att utveckla BrainCool till marknadsledare inom detta nya omvälvande område, medicinsk kylning. Martin Waleij – VD Telefon: 0733–93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se www.braincool.se