World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 4 5 6 7 8 9 10 »

BrainCool AB (publ) – erhåller uppföljningsorder av BrainCool ™ System från ett sjukhus i Essen, Tyskland

2020-10-13

BrainCool AB (publ) – erhåller uppföljningsorder av IQool™ System från ett sjukhus i Utah, USA

2020-10-12

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 2 tillför bolaget ca 0,45 msek

2020-10-09

BrainCool AB (publ) - Exercise period for BrainCool’s warrants, BRAIN TO 2, 2018-2021, September, 18 – October, 2, 2020

2020-09-23

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 2, 2018-2021, 18 september - 2 oktober 2020

2020-09-23

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 0,7 msek

2020-09-23

BrainCool AB (publ): Pressmeddelande om Cooral® Studien i USA

2020-09-18

BrainCool AB (publ): Kliniskt och statistiskt signifikanta resultat för att motverka Oral Mukosit med Cooral® System utgör ett genombrott för ny behandlingsmetod

2020-09-18

BrainCool AB (publ): presentation av den kliniska studien för att motverka Oral Mukosit

2020-09-18

BrainCool AB (publ): Uppdatering av avtal mellan BrainCool AB (publ) och PolarCool AB (publ)

2020-09-11

BrainCool AB (publ): landar miljonorder i USA

2020-09-03

BrainCool AB (publ): Rekryteringen av covid-19-patienter färdigställd

2020-09-03

BrainCool AB (publ) - Delårsrapport för perioden 2020.04.01 – 2020.06.30

2020-08-28

BrainCool AB (publ) - Exercise period for BrainCool’s warrants, BRAIN TO 3, 2019-2022, August 24 – September 7, 2020

2020-08-24

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 3, 2019 - 2022, 24 augusti – 7 september 2020

2020-08-24

BrainCool AB (publ) - "latebreaking" presentation av den nordiska studien med Cooral ® System på ESMO mötet

2020-08-24

BrainCool AB (publ) genomför riktad nyemission och tillförs 35 MSEK

2020-07-06

BrainCool AB (publ): avser genomföra riktad nyemission, preciserar potentiella milstolpar samt har inlett förberedelser för byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

2020-07-06

BrainCool AB (publ): komplettering uppdatering avseende finansiering

2020-07-03

BrainCool AB (publ): uppdatering avseende finansiering

2020-07-02