World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 5 6 7 »

BrainCool genomför riktad nyemission av units om upp till 50 MSEK

2021-06-04

BrainCool inleder samarbete med universitetssjukhuset i Basel för klinisk studie avseende oral mukosit vid behandling med strålning av patienter med huvud- och halscancer

2021-06-01

Delårsrapport för perioden 2021.01.01 – 2021.03.31

2021-05-31

BrainCool AB (publ): BrainCool AB presenterar på Biostock summit idag den 27 maj

2021-05-27

BrainCool AB (publ) får sin första order i Kalifornien, USA för IQool™ System

2021-05-27

BrainCool AB (publ) BrainCool senarelägger delårsrapport till 31 maj

2021-05-25

BrainCool AB (publ) – Another New Positive Scientific Clinical Study Using Rhinochill[®] System presented at the American College of Cardiology’s 70th Annual Scientific Session 2021 May, 15-17

2021-05-20

BrainCool AB (publ) – BrainCool har lämnat in formell De Novo 510-ansökan till FDA för Cooral® System för förebyggande av oral mukosit (OM)

2021-05-19

BrainCool AB (publ) – BrainCool ansöker inom kort FDA-godkännande av Cooral® Systems och beslut om försäkringsersättning i USA förlängs till den 15 december 2021

2021-05-16

BrainCool har slutfört rekrytering av patienter till egenvårdsstudie mot migrän

2021-05-04

BrainCool AB (publ) – uppdatering avseende finansiering

2021-04-23

BrainCool AB: Rättelse för PM " BrainCool erhåller order om leverans av tio BrainCool™ System till Sydkorea" publicerad 2021-04-20

2021-04-20

BrainCool erhåller order om leverans av tio BrainCool™System till Sydkorea

2021-04-20

BrainCool AB (publ) - Uppdatering om försäkringsersättning för Cooral® System USA

2021-04-16

BrainCool AB (publ): kommuniké från årsstämma 2021

2021-04-15

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 2 tillför bolaget ca 0,150 msek

2021-04-12

BrainCool AB (publ) - New guidelines from European Resuscitation Council published

2021-03-29

BrainCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

2021-03-25

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 2, 2018-2021, 17 mars - 31 mars 2021

2021-03-17

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2021-03-16