World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 31 32 33 34 »

BrainCool AB strengthens its organization

2014-12-03

BrainCool AB förstärker organisationen

2014-12-03

Delårsrapport Q3 - 2014

2014-10-20

BrainCool AB (publ) sluter samarbetsavtal för kliniska tester av produkt avsedd att motverka Oral Mukosit (OM) med Ann-Carin Svanberg, MD, Akademiska Sjukhuset Uppsala

2014-10-15

BrainCool – satsning på ny indikation, kylning vid hjärtstillestånd

2014-10-13

Aktieägarbrev Brain Cool AB

2014-09-16

Bäste aktieägare i BrainCool AB!

2014-09-16

BrainCool – avtal med professor Mats Jontell vid Sahlgrenska Akademin om innovation och klinisk utveckling av produkt för oral mukosit

2014-09-03

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

2014-08-19

Aktieförändring Brain Cool AB

2014-07-15

Fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Dignitana AB och BrainCool AB

2014-07-01

Kommuniké från årsstämma 2014

2014-06-25

BrainCool – Lanserar och inlämnar patentansökan om ny indikation inom medicinsk kylning

2014-06-25

Presenterar ny produkt och kliniska resultat

2014-06-23

Uppdatering EuroHyp

2014-06-10

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2014-05-23

Martin Waleij tillträder som VD

2014-05-12

Beslut om riktad nyemission

2014-05-09

BrainCool AB and University of Edinburgh Report Positive Results in Clinical Trial Testing New Medical Brain Cooling Device

2014-05-07

AktieTorget har godkänt BrainCool AB för notering

2014-04-30

Stoppdag den 2 maj 2014

2014-04-30

Kommuniké från extra bolagsstämma

2014-04-14

Företrädesemissionen övertecknad

2014-04-14

Ändrat datum för webbhearing

2014-04-04

Tilläggsmemorandum

2014-03-31

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2014-03-27

Årsredovisning 2013

2014-03-27

Företrädesemissionen inleds idag

2014-03-27

Beslut om företrädesemission inför listning på AktieTorget

2014-03-17