World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 5 6 »

BrainCool AB (publ) - BrainCool får ny order på två IQool™ System i Kalifornien

2022-03-22

Market Notice 18/22– Last day of trading in BrainCool AB’s subscription option BRAIN TO 3

2022-02-28

BrainCool AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021

2022-02-28

BrainCool AB (publ) – Komplettering till tidigare offentliggjort pressmeddelande MÅN, FEB 21, 2022 08:39 CET om sista inlösenperiod för BrainCools optioner BRAIN TO 3 2019 - 2022, 21 feb - 7 mars 2022

2022-02-22

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 3, 2019 - 2022, 21 februari – 7 mars 2022

2022-02-21

BrainCool AB (publ) – Komplettering till tidigare offentliggjort pressmeddelande om order om sju IQool™ System från sjukhus i Kalifornien i USA

2022-01-31

BrainCool AB (publ) - BrainCool får stororder om sju IQool™ System från sjukhus i Kalifornien i USA

2022-01-29

BrainCool AB (publ) – BrainCool presenterar på Aktiedagen Lund den 31 januari kl. 19.00

2022-01-28

BrainCool AB (publ) - BrainCool förstärker ledningsgruppen

2022-01-27

BrainCool AB (publ) - En av USA:s största sjukvårdsgrupper lägger ny order om fyra IQool™ System

2022-01-19

BrainCool AB (publ) – ny patentansökan inom onkologi

2022-01-19

BrainCool AB (publ) - BrainCool erhåller ny order från Intermountain Healthcare

2022-01-17

BrainCool AB (publ) - BrainCool stärker sin finansiella position genom riktad emission av konvertibler om sammanlagt 40 miljoner SEK

2021-12-22

BrainCool AB (publ) - erhåller GMP-certifikat från FDA för tillverkningen av engångskatetrar i produkten RhinoChill[®]

2021-12-20

BrainCool AB (publ) – uppdatering av inlösen av TO 2

2021-12-17

BrainCool AB (publ) – ökat stöd för att implementera fast track reimbursement för breakthrough devices i USA

2021-12-12

BrainCool AB (publ) - sluter distributionsavtal i Japan för Cooral[®]

2021-12-07

BrainCool AB (publ) – lämnar in 510 k-ansökan för IQool™ System avseende nyutvecklad mjukvara

2021-12-05

BrainCool AB (publ) – uppdatering EU program behandling av Pandemi / Covid 19 patienter

2021-11-30

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2021.07.01 - 2021.09.30

2021-11-30