World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 5 6 »

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller nytt patentgodkännande i USA för IQool™ System

2022-09-20

BrainCool AB (publ): order på två BrainCool™ System i Vietnam

2022-09-20

BrainCool AB (publ): BrainCool korrigerar kolumn med jämförelsedata i delårsrapporten 2022.04.01-2022.06.30

2022-09-01

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2022.04.01 – 2022.06.30

2022-08-31

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2022-08-25

BrainCool avser att genomföra en företrädesemission om 82 miljoner kronor

2022-08-25

BrainCool AB (publ): BrainCool får miljonorder för förbrukningsartiklar

2022-08-18

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller nytt uppdaterat certifikat GMP i Sydkorea för BrainCool™ System efter genomförd audit av MFDS

2022-08-18

BrainCool AB (publ): Ny order i USA inom HCA Healthcare

2022-08-10

BrainCool AB (publ): BrainCool säkrar 10 MSEK i kredit från konvertibellånegivare

2022-08-10

BrainCool AB (publ): ny order i Florida

2022-08-09

BrainCool AB (publ): kommuniké från årsstämma 2022

2022-06-30

BrainCool AB (publ): ny order i Utah

2022-06-30

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller patentgodkännande för Cooral® System i Sydkorea

2022-06-14

BrainCool AB (publ) – klinisk studie för strålningsinducerad oral mukosit accepterad för presentation

2022-06-13

BrainCool AB (publ) – lämnar in ansökan till EU:s nya förordning MDR för godkännande av Cooral®

2022-06-13

BrainCool AB: Rättelse för " BrainCool offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2021" publicerad 2022-06-09

2022-06-10

BrainCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2021

2022-06-09

BrainCool AB (publ) – information om kliniska studier i trombektomi

2022-06-06

BrainCool AB (publ) - BrainCools trombektomistudie presenteras även på den internationella TTM-kongressen den 17 juni i Nederländerna

2022-06-02