World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 25 26 27 28 29 »

IEC 60 601-tester godkända för Japan och USA

2015-10-05

BrainCool AB (publ) genomför riktad emission om 12 MSEK

2015-09-22

Halvårsrapport - 2015

2015-08-26

BrainCool AB (publ) announces a De Novo 510(k) process for the Cooral System

2015-08-19

BrainCool AB (publ) tillkännager en De Novo 510 (k) process för Cooral System

2015-08-19

BrainCool AB (publ) CE-märker The BrainCool System

2015-08-17

Senareläggning av halvårsrapporten

2015-08-07

Etisk ansökan för klinisk studie med COORAL® System för att motverka oral mukosit godkänd utan anmärkningar

2015-08-04

BrainCool AB (publ) granskade  och godkända för det Japanska kvalitetssystemet JPAL/JGMP - Korrigerad version

2015-07-10

BrainCool AB (publ) granskade  och godkända för det Japanska kvalitetssystemet JPAL/JGMP

2015-07-09

BrainCool AB beviljas EC-Certifikat och ISO 13485

2015-07-02

Abstract presenterat vid MASCC och uppdatering klinisk utveckling

2015-06-30

BrainCool AB - Uppdatering IPR erhåller bifirma IQool Technology och ansökan om EU Design skydd för COORAL® System

2015-06-22

BrainCool AB - Godkänt patent för Cooral® System

2015-05-27

Ansöker om varumärkesskydd för Cooral System - produkt för att motverka Oral Mukosit samt uppdatering övriga varumärken

2015-05-18

BrainCool AB - uppdatering EuroHyp och klinisk utveckling och organisation

2015-05-11

BrainCool AB sluter produktionsavtal med Partnertech, Åtvidaberg för BrainCool Systemet

2015-05-06

Delårsrapport Q1 - 2015

2015-04-28

Första steget i certifieringsprocessen av bolagets kvalitetssystem genomfört

2015-04-16

Kommuniké från årsstämma

2015-03-27