World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 5 »

BrainCool AB (publ): ny order i Utah

2022-06-30

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller patentgodkännande för Cooral® System i Sydkorea

2022-06-14

BrainCool AB (publ) – klinisk studie för strålningsinducerad oral mukosit accepterad för presentation

2022-06-13

BrainCool AB (publ) – lämnar in ansökan till EU:s nya förordning MDR för godkännande av Cooral®

2022-06-13

BrainCool AB: Rättelse för " BrainCool offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2021" publicerad 2022-06-09

2022-06-10

BrainCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2021

2022-06-09

BrainCool AB (publ) – information om kliniska studier i trombektomi

2022-06-06

BrainCool AB (publ) - BrainCools trombektomistudie presenteras även på den internationella TTM-kongressen den 17 juni i Nederländerna

2022-06-02

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2022.01.01 – 2022.03.31

2022-05-31

BrainCool AB (publ) - BrainCools inriktning nu klarlagd efter strategisk översyn som inkluderat avyttring av verksamhet

2022-05-31

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2022-05-25

BrainCool AB (publ) - BrainCool når ett första delmål i trobektomistudie i Tyskland, och presenteras på NeuroRad 2022 Kassel, 12-14 oktober

2022-05-16

BrainCool AB (publ) - BrainCool offentliggör prognos och höjer produktionstakten, ökad efterfrågan ger högre tillväxt och ökad försäljning

2022-05-06

BrainCool AB (publ) – Genombrott med en första order på IQool™ System i Florida, USA

2022-05-03

BrainCool AB (publ) – Nya framgångar för BrainCool med en stororder om åtta IQool™ System från ett sjukhus i delstaten Ohio, USA

2022-05-03

BrainCool AB (publ) – Årlig revision ("audit") genomförd av TÜV SÜD

2022-04-28

BrainCool AB (publ) - BrainCool erhåller besked om ytterligare 4 MSEK i utbetalningar från pågående EU-grant inom trombektomi och pandemiprojekt

2022-03-31

BrainCool AB (publ) - BrainCool erhåller etikgodkännande för retrospektiv studie med BrainCool™ System

2022-03-29

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 1,4 msek

2022-03-29

BrainCool AB (publ) - Genombrott med en första order på IQool™ System i Illinois i USA

2022-03-23