World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 5 »

BrainCool AB (publ) - BrainCool erhåller ny order från Intermountain Healthcare

2022-01-17

BrainCool AB (publ) - BrainCool stärker sin finansiella position genom riktad emission av konvertibler om sammanlagt 40 miljoner SEK

2021-12-22

BrainCool AB (publ) - erhåller GMP-certifikat från FDA för tillverkningen av engångskatetrar i produkten RhinoChill[®]

2021-12-20

BrainCool AB (publ) – uppdatering av inlösen av TO 2

2021-12-17

BrainCool AB (publ) – ökat stöd för att implementera fast track reimbursement för breakthrough devices i USA

2021-12-12

BrainCool AB (publ) - sluter distributionsavtal i Japan för Cooral[®]

2021-12-07

BrainCool AB (publ) – lämnar in 510 k-ansökan för IQool™ System avseende nyutvecklad mjukvara

2021-12-05

BrainCool AB (publ) – uppdatering EU program behandling av Pandemi / Covid 19 patienter

2021-11-30

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2021.07.01 - 2021.09.30

2021-11-30

BrainCool AB (publ) – förlänger samarbetsavtal med PolarCool AB (publ)

2021-11-30

BrainCool AB (publ) – Positiv utveckling avseende försäkringsersättning i USA för medicintekniska produkter som förebygger sidoeffekter av cancerbehandling

2021-11-21

BrainCool AB (publ) – CMS repeals MCIT breakthrough device final rule, leaves open other coverage pathways

2021-11-12

BrainCool AB (publ) comments on international clinical trial efforts with targeted temperature management ("TTM")

2021-11-11

BrainCool AB (publ) – Rekryteringen av patienter i betydelsefull klinisk studie för strålningsinducerad OM är nu avslutad

2021-11-10

BrainCool AB (publ) - BrainCool AB: BrainCool AB (publ) – Nordisk studie med Cooral® System publicerad

2021-11-03

BrainCool AB (publ) update of EU grant (BRAINCELL – combined TTM / thrombectomy treatment)

2021-10-29

BrainCool AB (publ) – Nordisk studie med Cooral® System accepterad för publicering

2021-10-20

BrainCool AB (publ) – Ny viktig order i USA för IQool™ System

2021-10-19

BrainCool AB (publ) – Ny order på IQool™ System och miljonorder på engångsartiklar i USA bekräftar BrainCool´s affärsmodell

2021-10-14

BrainCool AB (publ) – BrainCool får viktiga order på sex IQool™ System från tre nya sjukhus, inom USA:s största sjukvårdsgrupp

2021-10-11