World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 »

BrainCool AB (publ) - BrainCool når ett första delmål i trobektomistudie i Tyskland, och presenteras på NeuroRad 2022 Kassel, 12-14 oktober

2022-05-16

BrainCool AB (publ) - BrainCool offentliggör prognos och höjer produktionstakten, ökad efterfrågan ger högre tillväxt och ökad försäljning

2022-05-06

BrainCool AB (publ) – Genombrott med en första order på IQool™ System i Florida, USA

2022-05-03

BrainCool AB (publ) – Nya framgångar för BrainCool med en stororder om åtta IQool™ System från ett sjukhus i delstaten Ohio, USA

2022-05-03

BrainCool AB (publ) – Årlig revision ("audit") genomförd av TÜV SÜD

2022-04-28

BrainCool AB (publ) - BrainCool erhåller besked om ytterligare 4 MSEK i utbetalningar från pågående EU-grant inom trombektomi och pandemiprojekt

2022-03-31

BrainCool AB (publ) - BrainCool erhåller etikgodkännande för retrospektiv studie med BrainCool™ System

2022-03-29

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 1,4 msek

2022-03-29

BrainCool AB (publ) - Genombrott med en första order på IQool™ System i Illinois i USA

2022-03-23

BrainCool AB (publ) - BrainCool får ny order på två IQool™ System i Kalifornien

2022-03-22

Market Notice 18/22– Last day of trading in BrainCool AB’s subscription option BRAIN TO 3

2022-02-28

BrainCool AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021

2022-02-28

BrainCool AB (publ) – Komplettering till tidigare offentliggjort pressmeddelande MÅN, FEB 21, 2022 08:39 CET om sista inlösenperiod för BrainCools optioner BRAIN TO 3 2019 - 2022, 21 feb - 7 mars 2022

2022-02-22

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 3, 2019 - 2022, 21 februari – 7 mars 2022

2022-02-21

BrainCool AB (publ) – Komplettering till tidigare offentliggjort pressmeddelande om order om sju IQool™ System från sjukhus i Kalifornien i USA

2022-01-31

BrainCool AB (publ) - BrainCool får stororder om sju IQool™ System från sjukhus i Kalifornien i USA

2022-01-29

BrainCool AB (publ) – BrainCool presenterar på Aktiedagen Lund den 31 januari kl. 19.00

2022-01-28

BrainCool AB (publ) - BrainCool förstärker ledningsgruppen

2022-01-27

BrainCool AB (publ) - En av USA:s största sjukvårdsgrupper lägger ny order om fyra IQool™ System

2022-01-19

BrainCool AB (publ) – ny patentansökan inom onkologi

2022-01-19