World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 »

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2023-01-30

BrainCool AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma 2023

2023-01-19

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2022-12-28

BrainCool AB (publ): Flaggning enligt Spotlights regelverk

2022-12-28

BrainCool AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 31 MSEK och avser kalla till extra bolagsstämma för inval av ny styrelseledamot

2022-12-22

BrainCool AB (publ): Uppdatering omsättning och produktion för 2022

2022-12-21

Market Notice 215/22 – Last day of trading in Braincool AB’s BTA

2022-12-09

BrainCool AB (publ): Sista dag för handel med BTA är den 13 december

2022-12-08

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2022.07.01 – 2022.09.30

2022-11-30

BrainCool AB (publ): Garant i företrädesemissionen meddelar att garantiersättning ska utges 2 miljoner nyemitterade aktier

2022-11-16

BrainCool AB (publ): Offentliggörande av utfall i övertecknad företrädesemission samt utnyttjande av överteckningsoption

2022-11-14

BrainCool AB (publ): BrainCool har även erhållit patent för flerzonskylning i Sydkorea för produkten BrainCool™ System

2022-11-08

BrainCool AB (publ): BrainCool har erhållit patent för "shivering" i Sydkorea för produkten BrainCool™ System

2022-11-08

BrainCool AB (publ): Styrelse och ledning tecknar sig i BrainCools företrädesemission

2022-11-08

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller order om fyra (4) Cooral System till Hong Kong

2022-11-03

BrainCool AB (publ): Pressmeddelande om FDA-godkännande och lansering av Cooral® System i USA

2022-11-01

BrainCool AB (publ): Ny publikation med RhinoChill visar att kylning kan sättas in ännu tidigare

2022-11-01

BrainCool AB (publ): BrainCool lämnar in etikansökan för Cottis 2 och erhåller ytterligare EUR 200 000 för att påskynda studiens genomförande

2022-10-31

BrainCool AB (publ): Ny miljonorder i USA för IQool™ System inom Jefferson Health

2022-10-31

BrainCool AB (publ): BrainCool sluter nytt treårsavtal med Healthtrust

2022-10-29