World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 »

BrainCool AB (publ): BrainCool levererar RhinoChill® System till Karolinska Institutet för banbrytande studie inom tidig kylning som kan etablera en ny medicinsk indikation vid hjärtstopp

2023-03-28

BrainCool AB (publ): Har erhållit slutlig godkännande för notering på Nasdag First North Growth Market

2023-03-27

Market Notice 68/23 – BrainCool AB will be delisted after close of the market on March 28, 2023

2023-03-24

BrainCool AB (publ): Årlig revision (audit) genomförd av TÜV SÜD

2023-03-24

BrainCool AB (publ): BrainCool offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

2023-03-24

BrainCool AB (publ): BrainCool satsar på att RhinoChill® System får central roll i behandlingen av stroke med trombektomi och att terapin godkänns som ny medicinsk indikation

2023-03-22

BrainCool AB (publ): BrainCool har erhållit CB-certifikat för en ny generation av RhinoChill® System

2023-03-20

BrainCool AB (publ): BrainCool has obtained CB certificate for a new generation of RhinoChill® System

2023-03-20

BrainCool erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

2023-03-13

BrainCool AB (publ) Braincool meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram

2023-03-01

BrainCool AB (publ) - Bokslutskommuniké 2022

2023-02-28

BrainCool AB (publ): BrainCool byter bolagsspråk till engelska

2023-02-28

BrainCool AB (publ) BrainCool har beslutat om förlängning av teckningstiden i incitamentsprogram

2023-02-24

BrainCool AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

2023-02-15

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2023-01-30

BrainCool AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma 2023

2023-01-19

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2022-12-28

BrainCool AB (publ): Flaggning enligt Spotlights regelverk

2022-12-28

BrainCool AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 31 MSEK och avser kalla till extra bolagsstämma för inval av ny styrelseledamot

2022-12-22

BrainCool AB (publ): Uppdatering omsättning och produktion för 2022

2022-12-21