World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 »

BrainCool AB (publ): Garant i företrädesemissionen meddelar att garantiersättning ska utges 2 miljoner nyemitterade aktier

2022-11-16

BrainCool AB (publ): Offentliggörande av utfall i övertecknad företrädesemission samt utnyttjande av överteckningsoption

2022-11-14

BrainCool AB (publ): BrainCool har även erhållit patent för flerzonskylning i Sydkorea för produkten BrainCool™ System

2022-11-08

BrainCool AB (publ): BrainCool har erhållit patent för "shivering" i Sydkorea för produkten BrainCool™ System

2022-11-08

BrainCool AB (publ): Styrelse och ledning tecknar sig i BrainCools företrädesemission

2022-11-08

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller order om fyra (4) Cooral System till Hong Kong

2022-11-03

BrainCool AB (publ): Pressmeddelande om FDA-godkännande och lansering av Cooral® System i USA

2022-11-01

BrainCool AB (publ): Ny publikation med RhinoChill visar att kylning kan sättas in ännu tidigare

2022-11-01

BrainCool AB (publ): BrainCool lämnar in etikansökan för Cottis 2 och erhåller ytterligare EUR 200 000 för att påskynda studiens genomförande

2022-10-31

BrainCool AB (publ): Ny miljonorder i USA för IQool™ System inom Jefferson Health

2022-10-31

BrainCool AB (publ): BrainCool sluter nytt treårsavtal med Healthtrust

2022-10-29

BrainCool AB (publ): BrainCool offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

2022-10-25

Market Notice 169/22 – Updated information regarding the rights issue from BrainCool AB

2022-10-20

BrainCool AB (publ): BrainCool meddelar uppdaterad tidplan för företrädesemissionen

2022-10-19

BrainCool AB (publ): BrainCool erhåller FDA godkännande för Cooral® System i USA

2022-10-16

Market Notice 167/22 – Updated information regarding the rights issue from BrainCool AB

2022-10-13

Komplettering: BrainCool AB (publ): BrainCool beslutar att skjuta fram teckningsperioden för företrädesemissionen

2022-10-13

BrainCool AB (publ): BrainCool beslutar att skjuta fram teckningsperioden för företrädesemissionen

2022-10-13

BrainCool AB (publ): starka resultat för tidig kylning av trombektomi patienter presenterade på NeuroRad 2022

2022-10-13

Market Notice 164/22 – Information regarding the rights issue from BrainCool AB

2022-10-06