World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Press Releases

« 1 2 3 4 »

BrainCool AB (publ): BrainCool satsar på att RhinoChill® System får central roll i behandlingen av stroke med trombektomi och att terapin godkänns som ny medicinsk indikation

2023-03-22

BrainCool AB (publ): BrainCool har erhållit CB-certifikat för en ny generation av RhinoChill® System

2023-03-20

BrainCool AB (publ): BrainCool has obtained CB certificate for a new generation of RhinoChill® System

2023-03-20

BrainCool erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

2023-03-13

BrainCool AB (publ) Braincool meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram

2023-03-01

BrainCool AB (publ) - Bokslutskommuniké 2022

2023-02-28

BrainCool AB (publ): BrainCool byter bolagsspråk till engelska

2023-02-28

BrainCool AB (publ) BrainCool har beslutat om förlängning av teckningstiden i incitamentsprogram

2023-02-24

BrainCool AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

2023-02-15

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2023-01-30

BrainCool AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma 2023

2023-01-19

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2022-12-28

BrainCool AB (publ): Flaggning enligt Spotlights regelverk

2022-12-28

BrainCool AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 31 MSEK och avser kalla till extra bolagsstämma för inval av ny styrelseledamot

2022-12-22

BrainCool AB (publ): Uppdatering omsättning och produktion för 2022

2022-12-21

Market Notice 215/22 – Last day of trading in Braincool AB’s BTA

2022-12-09

BrainCool AB (publ): Sista dag för handel med BTA är den 13 december

2022-12-08

BrainCool AB (publ): Delårsrapport för perioden 2022.07.01 – 2022.09.30

2022-11-30

BrainCool AB (publ): Garant i företrädesemissionen meddelar att garantiersättning ska utges 2 miljoner nyemitterade aktier

2022-11-16

BrainCool AB (publ): Offentliggörande av utfall i övertecknad företrädesemission samt utnyttjande av överteckningsoption

2022-11-14