World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Martin Waleij | VD och styrelseledamot

Ekonomie magister

Född 1969 | VD sedan 2014 | Styrelseledamot sedan 2019

Martin Waleij är ekonomie magister med mångårig erfarenhet av att förädla och leda företag. Han har bland annat varit ansvarig för två noteringar av bolag på Nasdaq First North och Spotlight Stock Market. Martin har lång erfarenhet inom hypotermibehandling och medicintekniska produkter. Martin har varit verksam inom medicinteknik sedan början av 2000-talet då han var VD för DiLab i Lund AB, och innan dess arbetade han som Investment Manager på Volito. Martin Waleij bedöms inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Martin Waleij bedöms oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bio Medical Lund AB, IQool Technologies AB och CoolPrevent AB.

Innehav: 1 162 687 aktier

Hans Henriksson | Styrelseordförande

Konsult inom medicinteknik och pharma

Född 1950 | Styrelseledamot sedan 2014

Hans Henriksson har lång erfarenhet från globala läkemedels- och medicintekniska företag i olika positioner med fokus på affärsutveckling och bolagsstyrning. Han har omfattande erfarenhet av affärsverksamhet på asiatiska marknader speciellt Japan, Kina och Sydkorea. Hans Henriksson bedöms oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i HANOVA Healthcare Development AB.

Innehav: 399 014 aktier

Roger Henriksson | Styrelseledamot

Professor och överläkare inom onkologi

Född 1953 | Styrelseledamot sedan 2018

Under åren 2012–2018 var Roger Henriksson chef för Regionalt Cancer Centrum Stockholm/Gotland och ingick i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i Stockholms läns landsting. Han rekryterades dit från positionen som verksamhetschef/överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm (2009–2011). Han var även vice ordförande i nätverket Stratcan inom cancerforskning vid Karolinska och styrelsemedlem i Cancer Center Karolinska. Henriksson har varit prefekt för institutionen för strålningsvetenskaper och haft flera olika uppdrag vid Umeå universitet. Han har varit ordförande för svensk onkologisk Förening och verksam som senior rådgivare till AstraZeneca 2000– 2008. Bland övriga nationella och internationella uppdrag kan nämnas vetenskapligt råd för TLV och Socialstyrelsen, expert för Cancerfonden, Läkemedelsverket och EMA samt ordförande för gruppen cancersjukdomar inom regionala läkemedelskommittén. Under många år har han haft positioner inom internationella forskningsorganisationer som EANO och ESMO. Roger Henriksson bedöms oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Aktiebolaget Altimed. Ordförande vetenskapliga rådet Sjöbergstiftelsen

Innehav: 57 000 aktier

Oscar Engellau | Styrelseledamot

Civilekonom

Född 1982 | Styrelseledamot sedan 2023

Oscar Engellau är medgrundare och delägare i Bolite Bostäder Holding AB. Han är civilekonom, utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finans. Oscar har 17 års arbetslivserfarenhet, varav bl a sex år som investment banker på Deutsche Bank/Barclays Capital i London. De senaste nio åren har Oscar varit med och drivit Bolite Bostäder, ett företag med fokus på fastigheter, bostadsutveckling och investeringar. Oscar Engellau bedöms oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större akteägare. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD för bolag inom Bolite koncernen. Styrelseledamot i Thantor AB.

Innehav: 4 319 476 aktier genom Bolite Invest AB