World-class medical cooling systems

– Reliable solutions with high-end support

Management

Contact info

Martin Waleij | VD och styrelseledamot

Ekonomie magister

Född 1969 | VD sedan 2014 | Styrelseledamot sedan 2019

Martin Waleij är ekonomie magister med mångårig erfarenhet av att förädla och leda företag. Han har bland annat varit ansvarig för två noteringar av bolag på Nasdaq First North och Spotlight Stock Market. Martin har lång erfarenhet inom hypotermibehandling och medicintekniska produkter. Martin har varit verksam inom medicinteknik sedan början av 2000-talet då han var VD för DiLab i Lund AB, och innan dess arbetade han som Investment Manager på Volito. Martin Waleij bedöms inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Martin Waleij bedöms oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bio Medical Lund AB, IQool Technologies AB och CoolPrevent AB.

Innehav: 1 162 687 aktier

Lotta Valfridsson | Ekonomichef

Född 1972 | Ekonomichef sedan 2023 (på konsultbasis)

Ekonomichef sedan: 2023 (på konsultbasis) Lotta Valfridsson är diplomerad redovisningsekonom från Företagsuniversitetet i Stockholm. Hon har verkat inom redovisningsområdet på ett antal olika roller, närmast som ekonomichef på Bona AB och dessförinnan som controller på Smurfit Kappa AB, redovisningschef och redovisningsansvarig på Mekonomen Group AB och ekonomichef på Woody Bygghandel. Andra pågående uppdrag: Inga

Innehav: 0 aktier