PolarCap

PolarCap® System är ett medicinskt kylsystem för behandling av hjärnskakning och repetitiva huvudkollisioner inom idrottsmedicin. Produkten är utlicensierad exklusivt till PolarCool AB (publ) för marknadsföring och försäljning globalt inom idrottsmedicin.

Läs mer om PolarCap® System på PolarCools hemsida här.