Pressmeddelanden

2020-01-23

Förtydligande rörande tidigare offentliggjort pressmeddelandet om Order från Sydkorea

2020-01-23

Order från Sydkorea

2020-01-22

TTM 2 studien färdigrekryterad.

2020-01-22

BrainCool AB (publ) får patentgodkännande i Japan för teknik vid frossbrytningar ("shivering") vid nedkylning med BrainCool System.

2020-01-22

BrainCool AB (publ) obtains patent approval in Japan for shivering application of the BrainCool™ System.

2020-01-16

BrainCools engagemang i PolarCool

2020-01-14

BrainCool AB erhåller uppdaterat EC certifikat gällande till 2024-05-26

2020-01-08

BrainCool and The R Adams Cowley Shock Trauma Center ("Shock Trauma") at University of Maryland have received a grant of USD 100,000 for the project "IQool Fever Prevention in the Neuro-ICU"

2020-01-08

BrainCool och The R Adams Cowley Shock Trauma Center ("Shock Trauma") vid University of Maryland har fått ett bidrag på 100 000 USD för projektet "IQool Fever Prevention in Neuro-ICU"

2020-01-07

New guidelines for prevention of oral mucositis (OM)

2020-01-07

Nya riktlinjer för att förebygga oral mukosit (OM)

2020-01-03

The last conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019

The last outstanding conversion means that the financing scheme with convertibles is now completed

2020-01-03

Den sista konverteringen till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019

Den sista utestående konverteringen gör att att finansieringsupplägget med konvertibler är nu avslutat

2020-01-02

BrainCool AB (publ) - the BrainCool™ System product receives reimbursement in South Korea

2020-01-02

BrainCool AB (publ ) - produkten BrainCool™ System erhåller "reimbursement" i Sydkorea

2019-12-30

BrainCool AB (publ) sluter leveransavtal med sjukhusgrupp på västkusten i USA

2019-12-06

Market Notice 313/19 - Last day of trading in BrainCool AB"s BTA

2019-12-06

Sista dag för handel med BTA i BrainCool AB (publ)

2019-11-29

Delårsrapport för perioden 2019.07.01 - 2019.09.30

2019-11-21

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO1 2017-2020, 21 November - 4 December 2019

2019-11-21

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1 2017-2020, 21 november - 4 december 2019

2019-11-20

Svensk översättning av pm från den 18 /11  - Statistiskt signifikanta resultat med RhinoChill™ i en klinisk studie med 858 patienter drabbade av hjärtstopp utanför sjukhus

2019-11-18

Statistically Significant Results With RhinoChill™ In A Pooled Analysis Of 858 Patient Data Of Intra-Arrest Cooling In Out-Of-Hospital Cardiac Arrest

Two coming publications, with statistically significant results with the product RhinoChill™ was presented at American Heart Association meeting November 16, 2019.

2019-11-18

BrainCool AB: Correction: A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results- early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

Earlier today, November 18, 2019, a press release was incorrectly published citing the Market Abuse Regulation (MAR). The information in the press release is regulatory but not of a MAR nature. The full press release, without reference to MAR, can be found below.

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Rättelse: Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

Tidigare idag, den 18 november 2019, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.

2019-11-18

BrainCool AB (publ) - A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results that early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

2019-11-18

Addition: BrainCool AB"s (publ) rights issue oversubscribed

This additional information concerns costs associated with the rights issue.

2019-11-18

Komplettering: BrainCool ABs (publ) företrädesemission övertecknad

Kompletteringen avser tillägg om emissionskostnader.

2019-11-18

Therapeutic Hypothermia After Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm (HYPERION) Shows Statistically Significant Results In Cardiac Arrest Patients Presented At AHA

2019-11-18

Hyperion-studien - Theerapeutic Hypothermia After Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm - visar statistiskt signifikanta resultat hos patienter med hjärtstopp presenterade vid AHA

2019-11-18

BrainCool AB"s (publ) rights issue oversubscribed

2019-11-18

BrainCool ABs (publ) företrädesemission övertecknad

2019-11-12

BrainCool AB (publ) styrelse och ledning tecknar MSEK 2,5 i företrädesemission

2019-11-11

BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission och förlänger teckningstiden

2019-11-07

BrainCool AB (publ) has completed the recruitment in the Nordic clinical study with Cooral® System to prevent oral mucositis (OM)

2019-11-07

BrainCool AB (publ ) har slutfört rekryteringen i den nordiska kliniska studien med Cooral® System för att förebygga oral mukosit (OM)

2019-11-05

BrainCool AB (publ) presenterade bolaget och förestående nyemission på Stora Aktiedagen

2019-11-04

BrainCool AB (publ) receives order for one hundred (100) treatments of RhinoChill™ in Freiburg

2019-11-04

BrainCool AB (publ) erhåller order om hundra (100) nya behandlingar för RhinoChill™ i Freiburg

2019-11-01

BrainCool AB (publ) tillförs 63 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

2019-10-31

BrainCool AB (publ) receives new patent approval in USA

2019-10-31

BrainCool AB (publ) erhåller nytt patentgodkännande i USA

2019-10-30

BrainCool AB (publ): Genombrott för IQool™ System i USA

2019-10-30

BrainCool AB (publ): Breakthrough for IQool™ System on the US market

2019-10-28

BrainCool AB (publ) ökar intäkterna med 343% under årets tre första kvartal 2019

2019-10-28

BrainCool AB (publ) increases revenues by 343% during the first three quarters of 2019

2019-10-25

BrainCool AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt i samband med fullt säkerställd företrädesemission om 40 msek

Styrelsen i BrainCool AB ("BrainCool" eller "Bolaget") beslutade den 29 augusti 2019, med bemyndigande från årsstämma 17 juni 2019, om en nyemission av högst 8 022 380 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 5 SEK, som högst kan tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i BrainCool har med anledning därav upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2019-10-23

Market Notice 277/19 - Information regarding the rights issue from BrainCool AB

2019-09-18

Inlösenperiod för BrainCools teckningsoptioner, TO2 2018-2021, 18 september - 2 oktober 2019