Organisation

BrainCool AB är moderbolag i koncernen med de helägda dotterbolaget BrianCool Inc (USA). AB startade verksamheten 2014, som ett helägt dotterbolag till Dignitana AB (publ). Bolaget delades ut till Dignitanas aktieägare och noterades på Spotlight Stockmarket (tidigare AktieTorget). BrainCool Inc grundades hösten 2017 som ett led i bolagets satsning på den viktiga USA-marknaden.