Emissioner

Konvertibelemission 2017-2018

Tranche 3

Ladda ner villkor för konvertibler Serie KV3 2018/2019 här

Ladda ner Amendment Agreement här

Tranche 2

Ladda ner villkor för konvertibler Serie KV2 2018/2019 här

Ladda ner villkor för teckningsoptioner TO2 2018/2021 här

Tranche 1

Ladda ner villkor för konvertibler Serie KV1 2017/2018  här

Ladda ner villkor för teckningsoptioner TO1 2017/2020 här

Företrädesemission 2017

Tilläggsprospekt 2   Ladda ner tilläggsprospektet här

Tilläggsprospekt       Ladda ner tilläggsprospektet här

Prospekt                   Ladda ner prospektet här

Teaser                       Ladda ner teasern här

Teckningssedel       Ladda ner teckningssedeln här 

Fullmakt till extra bolagsstämman.   Ladda ner fullmakten här

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen.             Ladda ner redogörelsen här

Fullmakt till extra bolagsstämman.   Ladda ner fullmakten här

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen.             Ladda ner redogörelsen här