News

BrainCool AB (publ) – Senarelägger kvartalsrapport

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) senarelägger kvartalsrapport  Ladda ner som PDF   Styrelsen i BrainCool AB (publ) har den 13 juli 2018 beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden april-juni 2018. Nytt datum för publicering har bestämts till måndagen 27 augusti 2018. Anledningen till senareläggningen är den ökade arbetsbelastningen med anledning av utdelningen av dotterbolaget […]

BrainCool AB (publ) – Tillförs 4 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) tillförs 4 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner  Ladda ner som PDF   Den första inlösenperioden för BrainCools teckningsoptioner av serie TO1 har nu avslutats i samband med att teckningen registrerats hos Bolagsverket idag. Bolaget tillförs därmed cirka 4 TSEK, vilket motsvarar 253 nya aktier. De som tecknat sig i inlösenperioden har fått […]

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) Ladda ner som PDF   Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 juli 2018, kl 09.00 i BrainCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: […]

BrainCool AB (publ) – Publicerar informationsmaterial inför extra bolagsstämma

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) publicerar informationsmaterial inför extra bolagsstämma den 25 juli 2018 Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) publicerar presentationsmaterial inför extra bolagsstämma den 25 juli 2018.   -Bakgrund och motiv BrainCools styrelse har lämnat förslag till extra bolagsstämma den 25 juli 2018 att genom utdelning överföra samtliga aktier i PolarCool till aktieägarna […]