News

BrainCool AB (publ) – Företrädesemissionen tecknad till cirka 49 MSEK

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Företrädesemissionen tecknad till cirka 49 MSEK Ladda ner som PDF    Företrädesemissionen i BrainCool AB (publ) tecknades till cirka 49 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 83 procent, varav cirka 64 procent tecknades med företrädesrätt. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 4,6 MSEK och garantikostnaderna uppgår till cirka 3,65 MSEK. BrainCool tillförs därmed […]

BrainCool AB (publ) – Offentliggör tilläggsprospekt 2

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt   BrainCool AB har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-5637) och som offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”) och det tillägg till Prospektet som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 maj 2017 (Finansinspektionens […]

BrainCool AB (publ) – VD Martin Waleijs presentationer från BioStock Live i Stockholm samt Stora Aktiedagen i Malmö

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Se VD Martin Waleijs presentationer från BioStock Live i Stockholm samt Stora Aktiedagen i Malmö.   BioStock Live – Presentation och intervju (2017.05.18) https://www.youtube.com/watch?v=tI1PUvyfJ_M (enbart intervju) https://youtu.be/q9NPJgB2HO4   Stora Aktiedagen – Presentation och intervju (2017.05.23) https://youtu.be/UPCHzzdgbDo     För mer information Martin Waleij – VD +46 – 733 -93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se