News

BrainCool AB (publ) – Uppdatering kring presentationen av Princess-studien

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Uppdatering kring presentationen av Princess-studien Ladda ner som PDF   Som tidigare informerats om är Princess-studien utvald till att presentera sina resultat på American Heart Association Meeting den 11 november på huvudmötets ”late breaking session” vid 09.00. Avsikten var att även sätta upp ett satelitemöte på det mera specialiserade undermötet ”Resuscitation Science Symposium 2018” (”ReSS”). […]

BrainCool AB (publ) – Rättelse till pressmeddelande som publicerades kl 08:49 CET 12 oktober 2018

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Rättelse till pressmeddelande som publicerades kl 08:49 CET 12 oktober 2018: Tidigare kommunicerad konverteringskurs som fastställts via Bloombergs datasystem hade felaktigt minskat BrainCools VWAP för den underliggande beräkningsperioden som följd av utdelningen av PolarCool till BrainCools aktieägare. Ny konverteringskurs och nytt antal aktier framgår nedan. Ladda ner som PDF   Ökning i antalet aktier i […]

BrainCool AB (publ)- Correction to press release published at 08:49 CET 12 October 2018

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Correction to press release published at 08:49 CET 12 October 2018: Previously announced conversion price, determined through Bloomberg’s data system, had incorrectly reduced BrainCool’s VWAP during the underlying reference period as a result of the distribution of PolarCool shares to BrainCool’s shareholders. New conversion rice and new number of shares are shown below. Download as […]