Investor relations

2017 Emissionsdokument

Fullmakt till extra bolagsstämman.

Ladda ner fullmakten här

 

Protokoll från styrelsesammanträdet 5:e april.

Ladda ner protokollet här

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen.

Ladda ner redogörelsen här

 

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.

Ladda ner yttrandet här

Rapporter

Kommande rapporter

  • 2017-02-14: Bokslutskommuniké för 2016
  • 2017-05-11: Delårsrapport januari - mars 2017
  • 2017-08-10: Delårsrapport januari - juni 2017
  • 2017-11-09: Delårsrapport januari - september 2017