Investor relations

Konvertibelemission

Ladda ner villkor för Konvertibelemission Serie KV1 2017-2018  här

Ladda ner villkor för teckningsoptioner TO1 2017/2020 här

Företrädesemission 2017

Tilläggsprospekt 2

Ladda ner tilläggsprospektet här

 

Tilläggsprospekt

Ladda ner tilläggsprospektet här

 

Prospekt

Ladda ner prospektet här

 

Teaser

Ladda ner teasern här

 

Teckningssedel

Ladda ner teckningssedeln här 

 

Fullmakt till extra bolagsstämman.

Ladda ner fullmakten här

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen.

Ladda ner redogörelsen här

 

Rapporter

Kommande rapporter

  • 2018-05-09: Delårsrapport Q1, 2018
  • 2018-08-10: Halvårsrapport
  • 2018-11-16: Delårsrapport Q3