Investor relations

Konvertibelemission

Tranche 2

Ladda ner villkor för konvertibler Serie KV2 2018/2019 här

Ladda ner villkor för teckningsoptioner TO2 2018/2021 här

 

Tranche 1

Ladda ner villkor för Konvertibelemission Serie KV1 2017-2018  här

Ladda ner villkor för teckningsoptioner TO1 2017/2020 här

Företrädesemission 2017

Tilläggsprospekt 2

Ladda ner tilläggsprospektet här

Tilläggsprospekt

Ladda ner tilläggsprospektet här

Prospekt

Ladda ner prospektet här

Teaser

Ladda ner teasern här

Teckningssedel

Ladda ner teckningssedeln här 

Fullmakt till extra bolagsstämman.

Ladda ner fullmakten här

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen.

Ladda ner redogörelsen här

Kommande rapporter

  • 2018-11-16: Delårsrapport Q3