Investor relations

2017 Emissionsdokument

Tilläggsprospekt 2

Ladda ner tilläggsprospektet här

 

Tilläggsprospekt

Ladda ner tilläggsprospektet här

 

Prospekt

Ladda ner prospektet här

 

Teaser

Ladda ner teasern här

 

Teckningssedel

Ladda ner teckningssedeln här 

 

Fullmakt till extra bolagsstämman.

Ladda ner fullmakten här

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen.

Ladda ner redogörelsen här

 

Rapporter

Kommande rapporter

  • 2017-11-23: Delårsrapport januari - september 2017
  • 2018-02-02: Bokslutskommuniké 2017