Press releases

2020-10-27

BrainCool AB (publ) sluter distributionsavtal med KCP Medical för Cooral® System på den Sydkoreanska marknaden

2020-10-26

BrainCool AB (publ) – får ett prestigefyllt EU-bidrag (EUREKA: Solutions for the next human high-impact pandemic)

2020-10-22

New 2020 AHA Guidelines recommend implementation of cooling as early as possible and advanced cooling systems.

2020-10-19

BrainCool AB (publ) ingår ett nytt inköpsavtal med en stor GPO i USA - Intalere

2020-10-15

BrainCool AB (publ) - har erhållit besked ("notice of allowance") om att det kanadensiska patentverket avser godkänna patentansökan för Cooral® System

2020-10-13

BrainCool AB (publ) – erhåller uppföljningsorder av BrainCool ™ System från ett sjukhus i Essen, Tyskland

2020-10-12

BrainCool AB (publ) – erhåller uppföljningsorder av IQool™ System från ett sjukhus i Utah, USA

2020-10-09

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 2 tillför bolaget ca 0,45 msek

2020-09-23

BrainCool AB (publ) - Exercise period for BrainCool’s warrants, BRAIN TO 2, 2018-2021, September, 18 – October, 2, 2020

2020-09-23

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 2, 2018-2021, 18 september - 2 oktober 2020

2020-09-23

BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 0,7 msek

2020-09-18

BrainCool AB (publ): Pressmeddelande om Cooral® Studien i USA

Nedan bifogas ett pressmeddelande (utan MAR-etikett) som distribuerades idag i USA kl 08.00 EST, för att ge information om Cooral® System och den kliniska studien som idag presenterades på ESMO-mötet.

Informationen är en del av en nyhets- och mediakampanj för att öka medvetenheten kring problemet med Oral Mukosit (OM), sprida information om betydelsen och det allvarliga problemet med OM i den amerikanska sjukvården, samt möjligheterna att motverka denna mycket smärtsamma åkomma med kylning och produkten Cooral® System i avvaktan på ett marknadsgodkännande för produkten i USA.

Det regulatoriska pressmeddelandet med MAR-etikett distribuerades i Sverige vid kl 09.35 https://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ--kliniskt-och-statistiskt-signifikanta-resultat-for-att-motverka-oral-mukosit-med,c3196290

2020-09-18

BrainCool AB (publ): Kliniskt och statistiskt signifikanta resultat för att motverka Oral Mukosit med Cooral® System utgör ett genombrott för ny behandlingsmetod

2020-09-18

BrainCool AB (publ): presentation av den kliniska studien för att motverka Oral Mukosit

2020-09-11

BrainCool AB (publ): Uppdatering av avtal mellan BrainCool AB (publ) och PolarCool AB (publ)

2020-09-03

BrainCool AB (publ): landar miljonorder i USA

2020-09-03

BrainCool AB (publ): Rekryteringen av covid-19-patienter färdigställd

2020-08-28

BrainCool AB (publ) - Delårsrapport för perioden 2020.04.01 – 2020.06.30

 Resultatet i korthet

2020-08-24

BrainCool AB (publ) - Exercise period for BrainCool’s warrants, BRAIN TO 3, 2019-2022, August 24 – September 7, 2020

2020-08-24

BrainCool AB (publ) - inlösenperiod för BrainCools optioner, BRAIN TO 3, 2019 - 2022, 24 augusti – 7 september 2020

2020-08-24

BrainCool AB (publ) - "latebreaking" presentation av den nordiska studien med Cooral ® System på ESMO mötet

2020-07-06

BrainCool AB (publ) genomför riktad nyemission och tillförs 35 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

2020-07-06

BrainCool AB (publ): avser genomföra riktad nyemission, preciserar potentiella milstolpar samt har inlett förberedelser för byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

2020-07-03

BrainCool AB (publ): komplettering uppdatering avseende finansiering

Komplettering till pressmeddelande publicerat den 2 juli 2020 "BrainCool AB (publ): uppdatering avseende finansiering"
Det ytterligare lånet om 2,3 Msek är upptaget från Gerhard Dal, Modelio Equity AB samt Råsunda Förvaltning AB.

2020-07-02

BrainCool AB (publ): uppdatering avseende finansiering

2020-06-30

BrainCool AB (publ): kommuniké från årsstämma 2020

Tisdagen den 30 juni 2020, har det hållits årsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

2020-06-29

BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber

2020-06-29

BrainCool AB (publ): Ny viktig publikation talar för tidig kylning i den årliga tyska intensivvårdspublikationen

2020-06-26

BrainCool AB (publ): Patentgodkännande för Cooral® System i Japan

2020-06-26

BrainCool AB (publ): genombrottsorder i Tyskland

2020-06-25

BrainCool AB (publ): Uppdatering av regulatoriska processer avseende RhinoChill

2020-06-23

BrainCool AB (publ): Change in terms and conditions in warrants of series TO1, TO2 and TO3

2020-06-23

BrainCool AB (publ): Villkorsändring i teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

2020-06-17

BrainCool AB (publ) - market clearance in Europe for Cooral® Systems to prevent Oral Mukosit

2020-06-17

BrainCool AB (publ) - marknadsgodkännande i Europa för Cooral® Systems för att motverka Oral Mukosit

2020-06-17

BrainCool AB (publ) ingår inköpsavtal med Healthtrust

2020-06-12

New Scientific Publication with Rhinochill System in One of The Most Prestigious High Rank Medical Journal (The Intensive care medicine journal)

2020-06-12

Ny vetenskaplig publikation med Rhinochill™ System i en av de mest prestigefyllda medicinska tidskrifterna (" The Intensive Care Medicine Journal" )

2020-06-09

BrainCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2019

2020-06-08

BrainCool AB (publ): Scientific publication for treatment of Heat stroke with RhinoChill™ System

2020-06-08

BrainCool AB (publ): Vetenskaplig publikation för behandling av värmeslag ("heatstroke") med RhinoChill™ System

2020-06-02

BrainCool AB (publ): Annual audit conducted by TÜV SÜD

2020-06-02

BrainCool AB (publ): Årlig revision ("audit") genomförd av TÜV SÜD

2020-06-02

BrainCool AB (publ) is conducting a study with covid-19 patients

2020-06-02

BrainCool AB (publ) genomför studie med covid-19 patienter

2020-06-02

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2020-05-29

Delårsrapport för perioden 2020.01.01 – 2020.03.31

2020-05-26

Regulatoriskt genombrott med utökat EC-certifikat för invasiva produkter banar väg för CE-märkning av Cooral® System för att motverka Oral Mukosit för Europamarknaden.

2020-05-07

BrainCool AB (publ) receives a new order in Germany, for the product BrainCool™ System

2020-05-07

BrainCool AB (publ) får ny order i Tyskland på BrainCool™ System

2020-05-04

The US subsidiary of BrainCool AB (publ), BrainCool Inc has been approved for an SBA loan of K $ 130 through the Paycheck Protection Program

2020-05-04

BrainCool AB:s dotterbolag i USA, BrainCool Inc har godkänts för ett SBA-lån på K$ 130

2020-04-23

Rättelse - Ytterligare information om erhållit EU-bidrag om 3 miljoner EUR (med hänvisning till pressmeddelande den 17 april 2020)

I föregående utskick fanns hänvisning till marknadsmissbruksförordningen endast med i pdf-versionen.

2020-04-23

Ytterligare information om erhållit EU-bidrag om 3 miljoner EUR (med hänvisning till pressmeddelande den 17 april 2020)

2020-04-22

BrainCool AB (publ) receives new order for IQool™ System in the state of Utah, USA

2020-04-22

BrainCool AB (publ) får ny order av IQool™ System från Utah, USA

2020-04-21

BrainCool AB (publ) postpones the Annual General Meeting

2020-04-21

BrainCool AB (publ) senarelägger bolagsstämman

2020-04-17

BrainCool AB (publ) receives financing of EUR 3 million through a grant

2020-04-17

BrainCool AB (publ) erhåller EU-bidrag om 3 miljoner EUR (ca 33 miljoner SEK)

2020-04-08

BrainCool genomför riktad emission om MSEK 4 samt uppdaterar om Covid-19-situationen

2020-03-31

BrainCool AB (publ) - new order for BrainCool™ System in Germany

2020-03-31

BrainCool AB (publ) - ny order av BrainCool™ System i Tyskland

2020-03-19

BrainCool AB (publ) - order of BrainCool System in Germany

2020-03-19

BrainCool AB (publ) - order BrainCool System i Tyskland

2020-03-18

BrainCool AB (publ) - uppdatering om riktad emission och COVID-19

2020-03-06

BrainCool AB (publ): Komplettering angående riktad emission till industriella partners

2020-02-28

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-26

BrainCool AB: Villkorsändring i BrainCools teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

2020-02-26

BrainCool AB (publ) genomför riktad emission till industriella partners

2020-02-19

BrainCool AB (publ) senarelägger bokslutskommuniké till den 28 februari

2020-02-13

BrainCool AB (publ) has received a new order of IQool™, in the state of Utah, USA

2020-02-13

BrainCool AB (publ) har fått en ny order av IQool™, denna gång i delstaten Utah, USA

2020-02-11

BrainCool AB (Publ) - Nyhetsuppdatering om Cooral i USA

Nedan bifogas ett pressmeddelande som idag distribuerades i USA, med syfte att starta en nyhets och -media kampanj för att öka medvetenheten kring problemet med Oral Mukosit (OM) och möjligheterna att motverka denna mycket smärtsamma åkomma med kylning och produkten Cooral®System.

 

Kampanjen är således ett initiativ för att under tiden utgöra ett verktyg för att sprida information och kunskap om detta allvarliga amerikanska sjukvårdsproblem, innan de skandinaviska studieresultaten har presenterats samt innan marknadsgodkännande i USA.

 

Informationen att studien är färdigrekryterad, är sedan tidigare delgiven aktiemarknaden från ett regulatoriskt perspektiv.

Status för OM-projektet är att när analysen av studien är färdig, kommer den skickas in för presentation på ledande cancermöten. Studieresultaten och information är på embargo ("kan ej offentliggöras"), och kommer först att offentliggöras för aktiemarknaden efter den vetenskapliga presentationen i sedvanlig ordning.

2020-02-11

BrainCool AB (Publ) - News update regarding Cooral in the US

Below is attached a press release that was distributed today in the US, with the aim of launching a news and media campaign to raise awareness of the problem of Oral Mukositis (OM) and the possibilities to prevent this very painful healthcare problem with cooling and the product Cooral®System.

 

The information that the study has been fully recruited has already been presented to the stock market (Spotlight markets) from a regulatory perspective.
 

The status of the OM project is that when the analysis of the study is complete, it will be submitted for presentation at a leading cancer meeting. The study results and information are on embargo, and will only be published for the stock market after the scientific presentation in the usual order.
 

However, the study results will be presented to the US regulatory authority (FDA) and the Japanese counterpart (PMDA) earlier under confidentiality; this is to facilitate the respective market approval.

2020-02-06

BrainCool AB - unannounced audit performed by the notifed body TÜV SÜD, without any major deviations

2020-02-06

BrainCool AB - oannonserad audit genomförd av TÜV SÜD utan större anmärkningar

2020-02-06

BrainCool AB: Rättelse för PM "BrainCool AB (publ) har fått ny order av IQool™, denna gång i delstaten New Mexico, USA" publicerad 2020-02-06

Pressmeddelande " BrainCool AB (publ) har fått ny order av IQool™, denna gång i delstaten New Mexico, USA" publicerad 2020-02-06 saknar MAR etikett.

2020-02-06

BrainCool AB: Correction "New order on the US market for IQool™ System" published 2020-02-06

Press release "New order on the US market for IQool™ System" published 2020-02-06 lacks MAR label.

2020-02-06

BrainCool AB (publ) har fått ny order av IQool™, denna gång i delstaten New Mexico, USA

2020-02-06

New order on the US market for IQool™ System

2020-01-31

Management changes in BrainCool AB (publ)

2020-01-31

Ledningsförändringar i BrainCool AB (publ)

2020-01-23

Förtydligande rörande tidigare offentliggjort pressmeddelandet om Order från Sydkorea

2020-01-23

Order från Sydkorea

2020-01-22

TTM 2 studien färdigrekryterad.

2020-01-22

BrainCool AB (publ) får patentgodkännande i Japan för teknik vid frossbrytningar ("shivering") vid nedkylning med BrainCool System.

2020-01-22

BrainCool AB (publ) obtains patent approval in Japan for shivering application of the BrainCool™ System.

2020-01-16

BrainCools engagemang i PolarCool

2020-01-14

BrainCool AB erhåller uppdaterat EC certifikat gällande till 2024-05-26

2020-01-08

BrainCool and The R Adams Cowley Shock Trauma Center ("Shock Trauma") at University of Maryland have received a grant of USD 100,000 for the project "IQool Fever Prevention in the Neuro-ICU"

2020-01-08

BrainCool och The R Adams Cowley Shock Trauma Center ("Shock Trauma") vid University of Maryland har fått ett bidrag på 100 000 USD för projektet "IQool Fever Prevention in Neuro-ICU"

2020-01-07

New guidelines for prevention of oral mucositis (OM)

2020-01-07

Nya riktlinjer för att förebygga oral mukosit (OM)

2020-01-03

The last conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019

The last outstanding conversion means that the financing scheme with convertibles is now completed

2020-01-03

Den sista konverteringen till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019

Den sista utestående konverteringen gör att att finansieringsupplägget med konvertibler är nu avslutat

2020-01-02

BrainCool AB (publ) - the BrainCool™ System product receives reimbursement in South Korea

2020-01-02

BrainCool AB (publ ) - produkten BrainCool™ System erhåller "reimbursement" i Sydkorea

2019-12-30

BrainCool AB (publ) sluter leveransavtal med sjukhusgrupp på västkusten i USA

2019-12-06

Market Notice 313/19 - Last day of trading in BrainCool AB"s BTA

2019-12-06

Sista dag för handel med BTA i BrainCool AB (publ)

2019-11-29

Delårsrapport för perioden 2019.07.01 - 2019.09.30

2019-11-21

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO1 2017-2020, 21 November - 4 December 2019

2019-11-21

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1 2017-2020, 21 november - 4 december 2019

2019-11-20

Svensk översättning av pm från den 18 /11  - Statistiskt signifikanta resultat med RhinoChill™ i en klinisk studie med 858 patienter drabbade av hjärtstopp utanför sjukhus

2019-11-18

Statistically Significant Results With RhinoChill™ In A Pooled Analysis Of 858 Patient Data Of Intra-Arrest Cooling In Out-Of-Hospital Cardiac Arrest

Two coming publications, with statistically significant results with the product RhinoChill™ was presented at American Heart Association meeting November 16, 2019.

2019-11-18

BrainCool AB: Correction: A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results- early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

Earlier today, November 18, 2019, a press release was incorrectly published citing the Market Abuse Regulation (MAR). The information in the press release is regulatory but not of a MAR nature. The full press release, without reference to MAR, can be found below.

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Rättelse: Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

Tidigare idag, den 18 november 2019, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.

2019-11-18

BrainCool AB (publ) - A new clinical study with RhinoChill™ show statistically significant results that early cooling leads to improved survival and neurological function of cardiac arrest patients

2019-11-18

BrainCool AB (publ): Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter

2019-11-18

Addition: BrainCool AB"s (publ) rights issue oversubscribed

This additional information concerns costs associated with the rights issue.

2019-11-18

Komplettering: BrainCool ABs (publ) företrädesemission övertecknad

Kompletteringen avser tillägg om emissionskostnader.

2019-11-18

Therapeutic Hypothermia After Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm (HYPERION) Shows Statistically Significant Results In Cardiac Arrest Patients Presented At AHA

2019-11-18

Hyperion-studien - Theerapeutic Hypothermia After Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm - visar statistiskt signifikanta resultat hos patienter med hjärtstopp presenterade vid AHA

2019-11-18

BrainCool AB"s (publ) rights issue oversubscribed

2019-11-18

BrainCool ABs (publ) företrädesemission övertecknad

2019-11-12

BrainCool AB (publ) styrelse och ledning tecknar MSEK 2,5 i företrädesemission

2019-11-11

BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission och förlänger teckningstiden

2019-11-07

BrainCool AB (publ) has completed the recruitment in the Nordic clinical study with Cooral® System to prevent oral mucositis (OM)

2019-11-07

BrainCool AB (publ ) har slutfört rekryteringen i den nordiska kliniska studien med Cooral® System för att förebygga oral mukosit (OM)

2019-11-05

BrainCool AB (publ) presenterade bolaget och förestående nyemission på Stora Aktiedagen

2019-11-04

BrainCool AB (publ) receives order for one hundred (100) treatments of RhinoChill™ in Freiburg

2019-11-04

BrainCool AB (publ) erhåller order om hundra (100) nya behandlingar för RhinoChill™ i Freiburg

2019-11-01

BrainCool AB (publ) tillförs 63 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

2019-10-31

BrainCool AB (publ) receives new patent approval in USA

2019-10-31

BrainCool AB (publ) erhåller nytt patentgodkännande i USA

2019-10-30

BrainCool AB (publ): Genombrott för IQool™ System i USA

2019-10-30

BrainCool AB (publ): Breakthrough for IQool™ System on the US market

2019-10-28

BrainCool AB (publ) ökar intäkterna med 343% under årets tre första kvartal 2019

2019-10-28

BrainCool AB (publ) increases revenues by 343% during the first three quarters of 2019

2019-10-25

BrainCool AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt i samband med fullt säkerställd företrädesemission om 40 msek

Styrelsen i BrainCool AB ("BrainCool" eller "Bolaget") beslutade den 29 augusti 2019, med bemyndigande från årsstämma 17 juni 2019, om en nyemission av högst 8 022 380 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 5 SEK, som högst kan tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i BrainCool har med anledning därav upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2019-10-23

Market Notice 277/19 - Information regarding the rights issue from BrainCool AB

2019-09-18

Inlösenperiod för BrainCools teckningsoptioner, TO2 2018-2021, 18 september - 2 oktober 2019

2019-09-18

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO2 2018-2021, 18 September - 2 October 2019

2019-09-18

BrainCool AB (publ ) ansöker om reimbursement (NUB) för RhinoChill™ i samarbete med ledande universitetssjukhus i Tyskland

2019-09-17

BrainCool AB (publ) erhåller ytterligare order från Freiburg

2019-09-09

BrainCool AB (publ): ytterligare ett genombrott i Tyskland

2019-08-30

Delårsrapport för perioden 2019.04.01 - 2019.06.30

2019-08-30

BrainCool genomför en säkerställd företrädesemission om cirka 40 MSEK (100 %)

Styrelsen i BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) har idag den 29 augusti 2019 beslutat, med bemyndigande från årsstämma den 17 juni 2019, om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) säkerställd till 100%. Erbjudandet består av högst 8 022 380 nya aktier.  

2019-08-28

Ny order för RhinoChill™ i Halle, Tyskland