Press releases

2019-08-21

Ny klinisk studie med RhinoChill™ accepterad för presentation på American Heart 2019

2019-08-21

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-08-21

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-08-15

BrainCool senarelägger delårsrapport till 30 augusti

2019-08-08

BrainCool utvidgar samarbetet med KCP och sluter distributionsavtal för RhinoChill™ i Sydkorea

2019-08-07

BrainCool erhåller genombrottsorder på två IQool™ System från två sjukhus i USA

2019-08-06

BrainCool sluter leasing- och samarbetsavtal med MedOne Group för marknaden i USA

2019-08-01

BrainCools distributör får första order till slutkund i Sydkorea

2019-08-01

RhinoChill™ erhåller marknadsgodkännande i Vietnam samt order på RhinoChill™ och BrainCool™ System levererade till slutkunder

2019-07-30

Kommuniké från årsstämma 2019

Måndagen den 17 juni 2019, har det hållits årsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

2019-07-17

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-07-17

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-07-10

BrainCool AB (publ) tillsätter ny ekonomichef

2019-07-02

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-07-02

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-06-26

BrainCool AB (publ ) etablerar samarbete om Cooral® System med ledande klinik vid Nanjing Medical University i Kina

2019-06-26

BrainCool i samarbete med Morgan Stanley underlättar aktiehandel i USA

2019-06-17

BrainCool AB (publ) har slutfört den japanska studien inom OM med gott resultat

2019-06-05

BrainCool AB (publ) kallar på lån om 12,5 mkr

2019-06-03

BrainCool AB erhåller patentgodkännande i Kina för teknik vid frossbrytningar ("shivering") vid nedkylning med BrainCool System

2019-06-03

BrainCool AB (publ) erhåller genombrottsorder i Korea om tjugo (20) BrainCool™ System

2019-05-29

BrainCool AB (publ) has established direct sales operations in USA

BrainCool Inc is led by VP Bryan Nicholson with the objective to launch BrainCool’s first product on the US market - the IQool™ System.

2019-05-27

Publicerar årsredovisning för 2018

2019-05-22

Delårsrapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31

2019-05-22

Erhåller marknadsgodkännande i Korea för BrainCool™ System

2019-05-20

BrainCool AB (publ) erhåller europeiskt patentgodkännande för BrainCool™ System

2019-05-17

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1 2017-2020, 21 maj - 4 juni 2019

2019-05-17

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO1 2017-2020, 21 May - 4 June 2019

2019-05-17

Canadian Clinical Study Presented in The Journal of American Heart Association May 7th

2019-05-15

BrainCool AB (publ) recruits Director of Sales Europe and establishes new sales and marketing organization

2019-05-13

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2019-05-13

BrainCool AB (publ) - Disputation inom Oral Mukosit samt presentation på MASCC

2019-05-07

BrainCool AB (publ) - The PRINCESS study published in JAMA

(The Journal of the American Medical Association, May 7th, Volume 321, Number 17)

2019-05-06

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ), långsiktig investerargrupp förvärvar samtliga konverterade aktier av L1 Capital

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalen som publicerades 5 november 2018 och 22 januari 2019.  

2019-05-06

Change in number of shares in BrainCool AB (publ), long term investor group acquires all converted shares from L1 Capital

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreements announced 5 November, 2018, and 22 January, 2019.

2019-05-03

BrainCool AB (publ) uppdaterar datum för publicering av årsrapport och delårsrapport

2019-04-02

Market Notice 79/19 - Information regarding BrainCool AB"s subscription option

2019-04-02

Record date for distribution of free warrants of series TO3 2019-2022

2019-04-02

Sista dag för handel inklusive rätt till TO3 2019-2022

2019-03-19

Fördelning av anskaffningskostnad för BrainCool-aktier med anledning av utdelning av aktier i PolarCool AB (publ)

2019-03-19

BrainCools styrelseledamot Bengt Furberg har avlidit

2019-03-11

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO2 2018-2021, 19 March - 2 April 2019

2019-03-11

Inlösenperiod för BrainCools teckningsoptioner, TO2 2018-2021, 19 mars - 2 april 2019

2019-03-05

Change in the terms of BrainCool"s warrants, series TO1, TO2, and TO3

2019-03-05

Villkorsändring i BrainCools teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3

2019-02-28

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-28

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalen som publicerades den 24 augusti och 5 november 2018.

2019-02-28

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreements announced 24 August and 5 November, 2018.

2019-02-20

BrainCool AB:s (publ) nyemission registrerad hos Bolagsverket

2019-02-15

BrainCool AB (publ) lanserar ny hemsida för produkten Cooral® System

2019-02-14

BrainCool AB (publ) senarelägger bokslutskommuniké - rättelse datum

2019-02-14

BrainCool AB (publ) senarelägger bokslutskommuniké

2019-02-12

BrainCool AB (publ) sluter avtal om produktion av katetrar till RhinoChill med SHL Group i Taiwan

2019-02-12

BrainCool AB (publ) renodlar organisationen och bildar två dotterbolag för onkologi och hjärnkylning

2019-02-11

BrainCool AB (publ) acquires patent rights from Dignitana

2019-02-05

BrainCool AB (publ) erhåller nya order på RhinoChill™ System från två tyska universitetssjukhus

2019-02-04

BrainCool AB (publ) säkerställer finansiering om 30 mkr

2019-01-31

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 24 augusti 2018.

2019-01-31

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 24 August, 2018.

2019-01-31

BrainCool AB (publ) erhåller 13 mkr i stöd från EU för behandling av migrän

2019-01-22

BrainCool AB (publ) kallar på en fjärde tranche av konvertibler om 5 MSEK

BrainCool AB (publ) ("BrainCool") kallar på en fjärde tranche från European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

2019-01-22

BrainCool AB (publ) draws down a fourth tranche of convertibles of SEK 5 million

BrainCool AB (publ) ("BrainCool" or "Company") draws down a fourth tranche from European Select Growth Opportunities Fund (the "Investor") and issues free warrants to its shareholders.

2019-01-21

BrainCool AB (publ) erhåller en genombrottsorder på RhinoChill™ för patienter som behandlas på kranskärlsröntgenlabb ("Cardiac Cath lab")

2019-01-21

BrainCool erhåller europeiskt patentgodkännande för RhinoChill™ System

2019-01-16

BrainCool AB (publ) erhåller snabbt besked om att PRV avser att godkänna patentansökan avseende bolagets produkt för behandling av neuropati

2019-01-15

BrainCool AB (publ) når genombrott i Asien med miljonorder

2019-01-10

BrainCool AB (publ) får regulatoriskt genombrott i Kina för Cooral® System

2019-01-10

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017.

2019-01-10

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

2019-01-08

BrainCool AB (publ) Japanska studien inom oral mukosit är nu slutförd

2018-12-20

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

2018-12-20

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017.

2018-12-19

BrainCool AB (publ) får ny order på 0,5 MSEK i Asien

2018-12-19

BrainCool AB (publ) har erhållit order på totalt sex system RhinoChill™ i Tyskland och Österrike

2018-12-18

BrainCool AB (publ) får ny order i Mexiko för BrainCool™ System

2018-12-17

BrainCool AB (publ) tar ny order för Cooral® System

2018-12-13

BrainCool AB (publ) lanserar nya hemsidor

2018-12-12

BrainCool AB (publ) erhåller 500 000 kr från Vinnova för att utföra en kommersiell förstudie ("studien") för CoolPrevent-systemet

2018-12-12

BrainCool AB (publ) erhåller etikgodkännande i Norge och utvidgar den kliniska studien för att motverka oral mukosit till två universitetssjukhus i Oslo

2018-12-04

BrainCool AB (publ) prolongs the maturity period and the period for conversion into shares of the convertible debentures in series KV1 2017/2018

On 4 December 2018 the board of directors of BrainCool AB (publ) (the "Company" or "BrainCool") resolved to prolong the maturity period and the period for conversion into shares of convertible debentures of series KV1 2017/2018 by amendments to the terms and conditions of the convertible debentures. In connection with the amendments the board of directors has specified the lowest possible conversion price to SEK 3.50. The holder of the convertible debentures has approved to the amendments.

2018-12-04

BrainCool AB (publ) förlänger löptiden och tiden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2017/2018

Styrelsen i BrainCool AB (publ) ("Bolaget" eller "BrainCool") har den 4 december 2018 beslutat att förlänga löptiden och tiden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2017/2018 genom att ändra villkoren för konvertiblerna. I samband med ändringarna har styrelsen dessutom specificerat att den lägsta möjliga konverteringskursen är 3,50 kronor. Bolaget har säkerställt att innehavaren av den konvertibla fordran samtyckt till ändringarna.

2018-12-04

BrainCool AB (publ) erhåller ännu ett patentgodkännande för produkten BrainCool™ System

2018-12-04

BrainCool AB (publ) stärker konkurrenskraften med CB-certifikat för BrainCool™ System

2018-12-04

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 24 August 2018.

2018-12-04

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 24 augusti 2018.

2018-11-30

BrainCool AB (publ) registrerar nytt varumärke, CoolPrevent® System, inom onkologi

2018-11-22

BrainCool AB (publ) - erhåller patentgodkännande för Cooral® System i Hong Kong och har erhållit patentet nu för Kina

2018-11-16

Delårsrapport för perioden 2018.01.01 - 2018.09.30

2018-11-16

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1, 21 november - 4 december 2018

2018-11-16

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO1, 21 November - 4 December 2018

2018-11-12

RhinoChill® kan bana väg för nya riktlinjer för tidig kylning vid hjärtstopp

2018-11-06

BrainCool AB (publ) investerar tre mkr i PolarCool genom kvittning av fordran

2018-11-06

BrainCool erhåller ett internationellt designpris (Global Grad Show) för sin hemvårdsprodukt vid behandling av migrän

2018-11-05

BrainCool AB (publ) kallar på en tredje tranche av konvertibler om 5 MSEK

BrainCool AB (publ) ("BrainCool" och "Bolaget") har tecknat ett tilläggsavtal till finansieringsavtalet som ingicks med European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") den 22 november 2017 samt kallar på en tredje tranche av konvertibler om 5 miljoner kronor i enlighet med finansieringsavtalet.

2018-11-05

BrainCool AB (publ) draws down a third tranche of convertible notes of SEK 5 million

BrainCool AB (publ) ("BrainCool" and the "Company") has signed an amendment agreement relating to the investment agreement entered into on 22 November 2017 with European Select Growth Opportunities Fund (the "Investor") and draws down a third tranche of SEK 5 million under the investment agreement.

2018-11-01

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB påminner om sista teckningsdag i förestående nyemission

2018-10-26

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB engagerar Erik Andersson från Malmö Redhawks i en operativ roll

2018-10-24

BrainCool startar studie inom kombinerad kylning (BrainCool och Rhinochill System) och trombektomi i Tyskland

2018-10-24

BrainCool uppdaterar om utvärdering av BrainCool™ System

2018-10-23

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med 2 november 2018

2018-10-22

Verksamheten i BrainCool AB (publ) efter utdelning av PolarCool AB

2018-10-22

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB lyfts fram i Expressen-artikel

2018-10-22

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017

2018-10-22

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

2018-10-19

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB etablerar samarbete med FysioCenter Avenyn i Göteborg

2018-10-19

EuroHyp studien presenteras på 11th World Stroke Congress i Montreal, Kanada

2018-10-18

Ny order i Mexiko för BrainCool™ System

2018-10-17

Läs PolarCools VD-brev för oktober 2018

2018-10-17

Uppdatering kring presentationen av Princess-studien

2018-10-12

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

2018-10-12

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017

2018-10-12

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017

2018-10-12

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

2018-10-11

Trading in warrants series TO2 2018-2021 commences on October 12, 2018

2018-10-11

Handel med teckningsoptioner serie TO2 2018-2021 inleds den 12 oktober 2018

2018-10-09

PolarCool AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission i samband med listning på Spotlight Stock Market

2018-10-05

Marknadsmeddelande 234/18 - Information om BrainCool AB:s teckningsoption TO2

Första dag för handel med Braincool AB:s teckningsoptioner BRAIN TO2 är den 12 oktober 2018

2018-10-04

Record date for distribution of free warrants of series TO2 2018-2021

2018-10-04

Sista dag för handel inklusive rätt till TO2 2018-2021

2018-10-04

Genombrott för BrainCool AB (publ) med en första order på Cooral® System

2018-10-02

BrainCool AB (publ) har erhållit besked om att det kinesiska patentverket avser godkänna patentansökan avseende COORAL® System

2018-10-02

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017

2018-10-02

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

2018-10-01

PolarCool lanserar hemsida www.polarcap.com

2018-10-01

Princess-studien utvald att presenteras på "late breaking  session" på  American Hearts huvudmöte den 11 november 2018

2018-09-27

Se PolarCools bolagspresentation från Aktiedagen Malmö

2018-09-25

Se PolarCools bolagspresentation från Aktiedagen Göteborg

2018-09-24

BrainCools dotterbolag PolarCool offentliggör emissionsvillkor inför notering

PolarCool AB (publ), dotterbolag till BrainCool AB (publ), avses att noteras på Spotlight Stock Market efter utdelning av aktierna till BrainCools aktieägare. I samband med den planerade noteringen genomför PolarCool en företrädesemission om högst cirka 18 MSEK. Styrelse och ledning i såväl PolarCool som BrainCool deltar i företrädesemissionen

2018-09-20

Marknadsmeddelande 218/18 - BrainCool AB:s aktie handlas exkl. utdelning av aktier i PolarCool AB

2018-09-17

BrainCool AB (publ) erhåller ännu ett patentgodkännande för applikationen feberkontroll till BrainCool™ System

2018-09-13

BrainCools dotterbolag PolarCool etablerar ny organisation inför notering

PolarCool AB (publ), dotterbolag till BrainCool AB (publ), avses att noteras på Spotlight Market efter utdelning av aktierna till BrainCools aktieägare. PolarCool stärker nu organisationen med en breddad styrelse, ny VD och två nya chefer för affärsutveckling och teknik. PolarCool kommer presentera bolaget vid Aktiespararnas aktiedagar i Göteborg och Malmö i slutet av september samtidigt som ett investeringsmemorandum publiceras.

2018-09-12

Stort intresse för Cooral® System vid ett internt möte på den årliga vetenskapliga onkologikongressen i Japan

2018-09-10

BrainCool AB (publ) erhåller order om två BrainCool™ System till ledande universitetsklinik i Sverige

2018-08-29

Avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i PolarCool AB

2018-08-27

Delårsrapport för perioden 2018.01.01 - 2018.06.30

2018-08-24

BrainCool AB (publ) kallar på en andra tranche av konvertibler om 5 MSEK

BrainCool AB (publ) ("BrainCool") kallar på en andra tranche från European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.
2018-08-24

BrainCool AB (publ) draws down a second tranche of convertibles of SEK 5 million

BrainCool AB (publ) ("BrainCool") draws down a second tranche from European Select Growth Opportunities Fund (the "Investor") and issues free warrants to its shareholders. 
2018-08-20

BrainCool utökar studien för att motverka Oral Mukosit och sluter avtal med Oslo Universitetsjukhus, Nordens största center för myelom-patienter

2018-08-16

BrainCool AB erhåller CB certifikat för kylsystem (Cooral® System) för att motverka biverkningar av cancer

2018-08-14

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.
2018-08-14

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017
2018-08-07

BrainCool AB erhåller nytt patentgodkännande för BrainCool™ System avseende teknik med flerzonskylning

2018-07-27

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.
2018-07-27

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017
2018-07-25

Kommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) med beslut om utdelning av aktier i PolarCool AB

2018-07-13

BrainCool AB (publ) senarelägger kvartalsrapport

2018-07-10

BrainCool AB (publ) tillförs 4 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

2018-06-29

BrainCool AB (publ) publicerar informationsmaterial inför extra bolagsstämma den 25 juli 2018

2018-06-29

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2018-06-29

BrainCool AB föreslår utdelning av PolarCool AB

2018-06-19

BrainCool AB erhåller patentgodkännande för teknik vid frossbrytningar ("shivering") vid nedkylning med BrainCool System

2018-06-18

Styrelsen i BrainCool AB (publ) föreslår utdelning av PolarCool AB

2018-06-11

PolarCool blir självständigt noterat bolag

2018-06-07

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.
2018-06-07

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017
2018-06-05

BrainCool AB (publ) erhåller patentgodkännande i USA

2018-06-05

BrainCool AB (publ ) erhåller marknadsgodkännande i Mexico samt en första order

2018-06-04

BrainCool erhåller innovationspris från Frost & Sullivan för IQool System i USA

2018-05-30

BrainCool delar ut PolarCool AB till aktieägarna efter positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden om skattefri Lex Asea-utdelning

2018-05-29

Genombrott för BrainCool AB (publ) - FDA godkänner nytt system i USA

2018-05-29

Exercise period for BrainCool's warrants, TO1, 21 May - 4 June 2018

2018-05-29

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1, 21 maj - 4 juni 2018

2018-05-21

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.
2018-05-21

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017
2018-05-16

BrainCool erhåller designpris för hemvårdsprodukt vid behandling av migrän

2018-05-09

Delårsrapport för perioden 2018.01.01 - 2018.03.31

2018-04-19

Kommuniké från årsstämma 2018 i BrainCool AB (publ)

Onsdagen den 18 april 2018, har det hållits årsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
2018-04-10

Förslag om utökad styrelse och ny ledamot

2018-04-10

Ny produkt mot neuropati ökar potentialen för Cooral System

2018-03-28

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.
2018-03-28

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017
2018-03-26

BrainCool förstärker organisationen inom onkologi. Studie visar på hög dödlighet och höga hälsovårdskostnader vid oral mukosit

2018-03-19

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2018-03-09

Årsredovisning 2017

2018-02-26

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.
2018-02-26

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017
2018-02-16

BrainCool AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2017

2018-02-13

BrainCools incitamentsprogram "TO Serie 2018-2021" fulltecknas av ledning och anställda

2018-02-01

BrainCool AB erhåller etikgodkännande för studier inom upprepade huvudkollisioner

2018-01-25

BrainCools produkt Cooral™ System erhåller formgivningsskydd ("design patent") i USA

2018-01-24

Kommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

2018-01-18

BrainCool AB (publ) får bidrag på tolv (12) mkr från EU

EU har beslutat att stödja ett projekt - Brain Save - lett av BrainCool för att vidareutveckla produkter för strokebehandling.
2018-01-09

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. 
2018-01-09

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017
2018-01-09

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till extrastämma tisdagen den 23 januari 2018 kl. 18.00 på Medicon Village i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 januari 2018, och
· anmäla sig till bolaget senast den 17 januari 2018.
2017-12-29

Konvertering i BrainCool AB (publ)

Konvertering av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. 
2017-12-29

Conversion notice in BrainCool AB (publ)

Conversion notice of convertible Notes, as part of the financing agreement announced 23 November 2017
2017-12-20

Trading in warrants series TO1 2017-2020 commences on December 20, 2017

BrainCool AB's warrants of series TO1 2017-2020 will commence trading on AktieTorget on December 20, 2017. The warrants were issued in conjunction with the convertible notes of series KV1 2017-2018, which BrainCool AB announced on November 23, 2017.
2017-12-20

Handel med teckningsoptioner serie TO1 2017-2020 inleds den 20 december 2017

Den 20 december 2017 inleds handeln med BrainCools teckningsoptioner av serie TO1 2017-2020, vilka nyemitterades i samband med BrainCools konvertibelemission av serie KV1 2017-2018 i november 2017. 
2017-12-18

Marknadsmeddelande 322/17 - Information om BrainCool AB:steckningsoption

Första dag för handel med BrainCools teckningsoptioner BRAIN TO 1 är den 20 december 2017. 
2017-12-13

Sista dag för handel inklusive rätt till TO1 2017-2020

Den 15 december 2017 är avstämningsdag i Euroclear för rätten att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 2017-2020.
2017-12-13

Record date for distribution of free warrants of series TO1 2017-2020

The record date for distribution of free warrants of series TO1 2017-2020 issued by BrainCool AB (publ) to its shareholders is December 15, 2017.
2017-12-13

BrainCool AB (publ) vinner utvärdering och upphandling i Kuwait med BrainCool™ System

BrainCool AB och dess kuwaitiske distributör Najmat Burgan Co.
2017-12-11

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. 
2017-12-11

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced 23 November 2017
2017-11-23

Delårsrapport för perioden januari - september 2017

VD Martin Waleijs kommentar:

BrainCool har tagit flera strategiska grepp som lägger fast inriktningen kommande år.
2017-11-23

BrainCool AB (publ) säkrar finansiering om upp till 100 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

BrainCool AB (publ) ("BrainCool") har tecknat avtal om en finansiering om upp till 100 miljoner SEK.
2017-11-23

BrainCool secures external financing of up to SEK 100 million and issues free warrants to its shareholders

BrainCool AB (publ) ("BrainCool") has signed an agreement relating to an investment of up to SEK 100 million.
2017-11-16

BrainCool etablerar en ny organisation med fokus på två affärsområden och anställer en ny VP Global Sales and Marketing

BrainCool etablerar en ny organisation med fokus på två affärsområden , BrainCooling och Pain M[1] (http://connect.
2017-11-16

European Medical Device Firm BrainCool AB (publ) Establishes US Headquarters and Adds Bryan Nicholson as VP Operations

FOR IMMEDIATE RELEASE
Date: November 16, 2017
Contact: Martin Waleij, +46 733 93 70 76, martin.
2017-11-15

BrainCool AB (publ) erhåller 2 MSEK från Vinnova

BrainCool AB erhåller 2 MSEK i bidrag från Vinnova, inom ramen för utlysningen "Innovationsprojekt i företag, Hösten 2017".
2017-11-09

BrainCool lämnar in underlag till amerikanska FDA för att nå ett framtida godkännande av RhinoChill® på USA-marknaden

BrainCool AB har lämnat in underlag, en s.k. "pre-submission request", inför ett möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten US Food and Drug Administration (FDA) för produkten RhinoChill®. Syftet med mötet är att tillsammans med myndigheten definiera formerna för ett framtida marknadsgodkännande av RhinoChill® i USA. 
2017-11-09

Deltar på Stora Aktiedagen i Göteborg

BrainCool deltar på Aktiespararnas Stora Aktiedagen Göteborg.
2017-11-08

BrainCools produkt BrainCool™ System (IQool® System i USA) erhåller formgivningsskydd ("design patent") i Japan och USA

BrainCool AB (publ), ett medicinteknikföretag inriktat på medicinsk kylning, meddelar att det japanska patentverket har utfärdat ett "statement of grant protection" (Japan Patent Office Registration Number: 1581867 Application number: 2016-010702) för ett "design patent" (motsvarande formgivningsskydd på svenska) avseende kylplattor för huvud och nacke, en del utav produkten BrainCool™ System.
2017-10-30

BrainCools incitamentprogram avslutat - BrainCool tillförs 2,5 MSEK

Totalt tecknades 710 404 aktier med stöd av 548 872 teckningsoptioner.
2017-10-26

BrainCool inleder projekt i Japan med Cooral System och förbereder internationell lansering

BrainCool AB (publ) utökar de kliniska studierna av bolagets produkt Cooral System som motverkar Oral Mukosit (OM).
2017-10-26

BrainCool etablerar distributionspartner i Turkiet

BrainCool AB (publ) har slutit ett avtal med en partner, NeCe, Co.
2017-10-16

BrainCool utökar samarbetet med SHL/ HockeyAllsvenskan och ny studie i USA bekräftar positiva effekter från medicinsk kylning vid hjärnskakning

BrainCool AB (publ) utökar antalet ishockeylag i interventionsgruppen med Rögle BK och IK Pantern i studien kring medicinsk kylning vid hjärnskakning.
2017-09-19

BrainCools produkt Cooral System erhåller formgivningsskydd ("design patent") i Japan

BrainCool AB (publ), ett medicinteknikföretag inriktat på medicinsk kylning, meddelar att det japanska patentverket har utfärdat ett "statement of grant protection" (Japan Patent Office Registration Number: 1580663) för ett "design patent" (motsvarande formgivningsskydd på svenska) för produkten Cooral System.
2017-09-19

BrainCool får flera genombrottsorder i Mellanöstern och fördjupar samarbete med partners

BrainCool AB (publ) har erhållit order om elva system från tre olika distributörer i Mellanöstern.
2017-09-12

Vetenskaplig publikation med COORAL System accepterad i Cancer Chemotherapy and Pharmacology

Ytterligare en vetenskaplig publikation med BrainCool AB:s CE-märkta produkt COORAL System, för förebyggande av oral mukosit (OM) hos patienter som behandlas med kemoterapi, har accepterats i tidskriften Cancer Chemotherapy and Pharmacology.
2017-09-07

Intresset för BrainCools brittiska migränstudie över förväntan vilket bidrar till att kostnaden blir lägre än p