Press releases

2019-11-12

BrainCool AB (publ) styrelse och ledning tecknar MSEK 2,5 i företrädesemission

2019-11-11

BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission och förlänger teckningstiden

2019-11-07

BrainCool AB (publ) has completed the recruitment in the Nordic clinical study with Cooral® System to prevent oral mucositis (OM)

2019-11-07

BrainCool AB (publ ) har slutfört rekryteringen i den nordiska kliniska studien med Cooral® System för att förebygga oral mukosit (OM)

2019-11-05

BrainCool AB (publ) presenterade bolaget och förestående nyemission på Stora Aktiedagen

2019-11-04

BrainCool AB (publ) receives order for one hundred (100) treatments of RhinoChill™ in Freiburg

2019-11-04

BrainCool AB (publ) erhåller order om hundra (100) nya behandlingar för RhinoChill™ i Freiburg

2019-11-01

BrainCool AB (publ) tillförs 63 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

2019-10-31

BrainCool AB (publ) receives new patent approval in USA

2019-10-31

BrainCool AB (publ) erhåller nytt patentgodkännande i USA

2019-10-30

BrainCool AB (publ): Genombrott för IQool™ System i USA

2019-10-30

BrainCool AB (publ): Breakthrough for IQool™ System on the US market

2019-10-28

BrainCool AB (publ) ökar intäkterna med 343% under årets tre första kvartal 2019

2019-10-28

BrainCool AB (publ) increases revenues by 343% during the first three quarters of 2019

2019-10-25

BrainCool AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt i samband med fullt säkerställd företrädesemission om 40 msek

Styrelsen i BrainCool AB ("BrainCool" eller "Bolaget") beslutade den 29 augusti 2019, med bemyndigande från årsstämma 17 juni 2019, om en nyemission av högst 8 022 380 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 5 SEK, som högst kan tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i BrainCool har med anledning därav upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2019-09-18

Inlösenperiod för BrainCools teckningsoptioner, TO2 2018-2021, 18 september - 2 oktober 2019

2019-09-18

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO2 2018-2021, 18 September - 2 October 2019

2019-09-18

BrainCool AB (publ ) ansöker om reimbursement (NUB) för RhinoChill™ i samarbete med ledande universitetssjukhus i Tyskland

2019-09-17

BrainCool AB (publ) erhåller ytterligare order från Freiburg

2019-09-09

BrainCool AB (publ): ytterligare ett genombrott i Tyskland

2019-08-30

Delårsrapport för perioden 2019.04.01 - 2019.06.30

2019-08-30

BrainCool genomför en säkerställd företrädesemission om cirka 40 MSEK (100 %)

Styrelsen i BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) har idag den 29 augusti 2019 beslutat, med bemyndigande från årsstämma den 17 juni 2019, om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) säkerställd till 100%. Erbjudandet består av högst 8 022 380 nya aktier.  

2019-08-28

Ny order för RhinoChill™ i Halle, Tyskland

2019-08-28

Ytterligare order i Tyskland för RhinoChill™ i Freiburg

2019-08-27

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna startar nu rekrytering av fler patienter till den kliniska studien av Cooral® System

2019-08-23

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO3 2019-2022, 26 August - 9 September 2019

2019-08-23

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO3 2019-2022, 26 augusti - 9 september 2019

2019-08-22

Genombrottsorder för RhinoChill™ i Tyskland för pre-hospitalkylning av patienter med hjärtstopp

2019-08-21

Ny klinisk studie med RhinoChill™ accepterad för presentation på American Heart 2019

2019-08-21

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-08-21

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-08-15

BrainCool senarelägger delårsrapport till 30 augusti

2019-08-08

BrainCool utvidgar samarbetet med KCP och sluter distributionsavtal för RhinoChill™ i Sydkorea

2019-08-07

BrainCool erhåller genombrottsorder på två IQool™ System från två sjukhus i USA

2019-08-06

BrainCool sluter leasing- och samarbetsavtal med MedOne Group för marknaden i USA

2019-08-01

BrainCools distributör får första order till slutkund i Sydkorea

2019-08-01

RhinoChill™ erhåller marknadsgodkännande i Vietnam samt order på RhinoChill™ och BrainCool™ System levererade till slutkunder

2019-07-30

Kommuniké från årsstämma 2019

Måndagen den 17 juni 2019, har det hållits årsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

2019-07-17

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-07-17

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-07-10

BrainCool AB (publ) tillsätter ny ekonomichef

2019-07-02

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-07-02

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-06-26

BrainCool AB (publ ) etablerar samarbete om Cooral® System med ledande klinik vid Nanjing Medical University i Kina

2019-06-26

BrainCool i samarbete med Morgan Stanley underlättar aktiehandel i USA

2019-06-17

BrainCool AB (publ) har slutfört den japanska studien inom OM med gott resultat

2019-06-05

BrainCool AB (publ) kallar på lån om 12,5 mkr

2019-06-03

BrainCool AB erhåller patentgodkännande i Kina för teknik vid frossbrytningar ("shivering") vid nedkylning med BrainCool System

2019-06-03

BrainCool AB (publ) erhåller genombrottsorder i Korea om tjugo (20) BrainCool™ System

2019-05-29

BrainCool AB (publ) has established direct sales operations in USA

BrainCool Inc is led by VP Bryan Nicholson with the objective to launch BrainCool’s first product on the US market - the IQool™ System.