Press releases

2019-09-18

Inlösenperiod för BrainCools teckningsoptioner, TO2 2018-2021, 18 september - 2 oktober 2019

2019-09-18

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO2 2018-2021, 18 September - 2 October 2019

2019-09-18

BrainCool AB (publ ) ansöker om reimbursement (NUB) för RhinoChill™ i samarbete med ledande universitetssjukhus i Tyskland

2019-09-17

BrainCool AB (publ) erhåller ytterligare order från Freiburg

2019-09-09

BrainCool AB (publ): ytterligare ett genombrott i Tyskland

2019-08-30

Delårsrapport för perioden 2019.04.01 - 2019.06.30

2019-08-30

BrainCool genomför en säkerställd företrädesemission om cirka 40 MSEK (100 %)

Styrelsen i BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) har idag den 29 augusti 2019 beslutat, med bemyndigande från årsstämma den 17 juni 2019, om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) säkerställd till 100%. Erbjudandet består av högst 8 022 380 nya aktier.  

2019-08-28

Ny order för RhinoChill™ i Halle, Tyskland

2019-08-28

Ytterligare order i Tyskland för RhinoChill™ i Freiburg

2019-08-27

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna startar nu rekrytering av fler patienter till den kliniska studien av Cooral® System

2019-08-23

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO3 2019-2022, 26 August - 9 September 2019

2019-08-23

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO3 2019-2022, 26 augusti - 9 september 2019

2019-08-22

Genombrottsorder för RhinoChill™ i Tyskland för pre-hospitalkylning av patienter med hjärtstopp

2019-08-21

Ny klinisk studie med RhinoChill™ accepterad för presentation på American Heart 2019

2019-08-21

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-08-21

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-08-15

BrainCool senarelägger delårsrapport till 30 augusti

2019-08-08

BrainCool utvidgar samarbetet med KCP och sluter distributionsavtal för RhinoChill™ i Sydkorea

2019-08-07

BrainCool erhåller genombrottsorder på två IQool™ System från två sjukhus i USA

2019-08-06

BrainCool sluter leasing- och samarbetsavtal med MedOne Group för marknaden i USA

2019-08-01

BrainCools distributör får första order till slutkund i Sydkorea

2019-08-01

RhinoChill™ erhåller marknadsgodkännande i Vietnam samt order på RhinoChill™ och BrainCool™ System levererade till slutkunder

2019-07-30

Kommuniké från årsstämma 2019

Måndagen den 17 juni 2019, har det hållits årsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

2019-07-17

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-07-17

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-07-10

BrainCool AB (publ) tillsätter ny ekonomichef

2019-07-02

Change in number of shares in BrainCool AB (publ)

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreement announced January 22, 2019.

2019-07-02

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades 22 januari 2019.  

2019-06-26

BrainCool AB (publ ) etablerar samarbete om Cooral® System med ledande klinik vid Nanjing Medical University i Kina

2019-06-26

BrainCool i samarbete med Morgan Stanley underlättar aktiehandel i USA

2019-06-17

BrainCool AB (publ) har slutfört den japanska studien inom OM med gott resultat

2019-06-05

BrainCool AB (publ) kallar på lån om 12,5 mkr

2019-06-03

BrainCool AB erhåller patentgodkännande i Kina för teknik vid frossbrytningar ("shivering") vid nedkylning med BrainCool System

2019-06-03

BrainCool AB (publ) erhåller genombrottsorder i Korea om tjugo (20) BrainCool™ System

2019-05-29

BrainCool AB (publ) has established direct sales operations in USA

BrainCool Inc is led by VP Bryan Nicholson with the objective to launch BrainCool’s first product on the US market - the IQool™ System.

2019-05-27

Publicerar årsredovisning för 2018

2019-05-22

Delårsrapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31

2019-05-22

Erhåller marknadsgodkännande i Korea för BrainCool™ System

2019-05-20

BrainCool AB (publ) erhåller europeiskt patentgodkännande för BrainCool™ System

2019-05-17

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1 2017-2020, 21 maj - 4 juni 2019

2019-05-17

Exercise period for BrainCool"s warrants, TO1 2017-2020, 21 May - 4 June 2019

2019-05-17

Canadian Clinical Study Presented in The Journal of American Heart Association May 7th

2019-05-15

BrainCool AB (publ) recruits Director of Sales Europe and establishes new sales and marketing organization

2019-05-13

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

2019-05-13

BrainCool AB (publ) - Disputation inom Oral Mukosit samt presentation på MASCC

2019-05-07

BrainCool AB (publ) - The PRINCESS study published in JAMA

(The Journal of the American Medical Association, May 7th, Volume 321, Number 17)

2019-05-06

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ), långsiktig investerargrupp förvärvar samtliga konverterade aktier av L1 Capital

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalen som publicerades 5 november 2018 och 22 januari 2019.  

2019-05-06

Change in number of shares in BrainCool AB (publ), long term investor group acquires all converted shares from L1 Capital

Conversion of convertible notes into shares, as part of the financing agreements announced 5 November, 2018, and 22 January, 2019.

2019-05-03

BrainCool AB (publ) uppdaterar datum för publicering av årsrapport och delårsrapport

2019-04-02

Market Notice 79/19 - Information regarding BrainCool AB"s subscription option