Hans Henriksson

Hans Henriksson

Styrelseledamot

Konsult inom medicinteknik och pharma

Född 1950  

Styrelseledamot sedan 2014

Hans Åke Henriksson har lång erfarenhet från globala läkemedels- och medicintekniska företag i ledande positioner med fokus på affärsutveckling och bolagsstyrning. Han har omfattande erfarenhet av affärsverksamhet på asiatiska marknader speciellt Japan, Kina och Sydkorea.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i HANOVA Healthcare Development AB.