BrainCool erhåller ett internationellt designpris (Global Grad Show) för sin hemvårdsprodukt vid behandling av migrän

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool erhåller ett internationellt designpris (Global Grad Show) för sin hemvårdsprodukt vid behandling av migrän Ladda ner som PDF   BrainCool utvecklar en hemvårdsprodukt DEW, med stöd och bidrag av Vinnova om 2 MSEK , för behandling av migrän. Projektet drivs inom ramen för utlysningen “Innovationsprojekt i företag Hösten 2017” och startade 1 december 2017 […]

BrainCool AB (publ) – Kallar på en tredje tranche av konvertibler om 5 MSEK

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) kallar på en tredje tranche av konvertibler om 5 MSEK Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) (“BrainCool” och “Bolaget”) har tecknat ett tilläggsavtal till finansieringsavtalet som ingicks med European Select Growth Opportunities Fund (“Investeraren”) den 22 november 2017 samt kallar på en tredje tranche av konvertibler om 5 miljoner kronor […]

BrainCool AB (publ) – Draws down a third tranche of convertible notes of SEK 5 million

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) draws down a third tranche of convertible notes of SEK 5 million Download as PDF BrainCool AB (publ) (“BrainCool” and the “Company”) has signed an amendment agreement relating to the investment agreement entered into on 22 November 2017 with European Select Growth Opportunities Fund (the “Investor”) and draws down a third tranche […]

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB påminner om sista teckningsdag i förestående nyemission

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB påminner om sista teckningsdag i förestående nyemission Ladda ner som PDF PolarCool AB (publ) påminner om att sista dag för teckning i förestående nyemission är 2 november 2018 kl 13.   Investeringsmemorandum och en ”teaser” finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.polarcap.com. Memorandumet kan också nås på Spotlight Stock Markets hemsida […]

BrainCool AB (publ) – Startar studie inom kombinerad kylning (BrainCool och Rhinochill System) och trombektomi i Tyskland

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) startar studie inom kombinerad kylning (BrainCool och Rhinochill System) och trombektomi i Tyskland Ladda ner som PDF   BrainCool AB har i samarbete med två ledande tyska kliniker inom neurologi famgångsrikt utfört ett antal patientbehandlingar med kombinerad kylning i samband med trombektomi med bolagets CE märka produkter RhinoChill™ och BrainCool™ System. Baserat […]

BrainCool AB (publ) – Uppdaterar om utvärdering av BrainCool™ System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) uppdaterar om utvärdering av BrainCool™ System Ladda ner som PDF   BrainCool™ System utvärderas på en rad olika kliniker, främst i Norden, Tyskland och USA (under varumärket IQool™ System). Den långsiktiga strategin är att kombinera företagets produkter RhinoChill och BrainCool™ System i ett koncept, BrainCell. BrainCell fokuserar på behandling av patienter med […]

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB förlänger teckningsperioden

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med 2 november 2018 Ladda ner som PDF   BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB (publ) förlänger teckingsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med 2 november 2018. Mer information finns  att läsa på http://news.cision.com/se/polarcool eller via  www.polarcap.com/press-release/.   För mer […]

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB lyfts fram i Expressen-artikel

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB lyfts fram i Expressen-artikel Ladda ner som PDF   BrainCools tidigare helägda dotterbolag PolarCool AB (publ) lyfts fram i en artikel i Expressen som belyser hjärnskakningar inom ishockey. I artikeln presenteras PolarCools produkt PolarCap® System som en framstående behandlingsmetod som ingår i en studie där 12 lag från Svenska […]

BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier iBrainCool AB (publ)  Ladda ner som PDF   Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 19 oktober 2018 var 20 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 5 stycken. Antalet aktier och antalet […]