Kallelse till årsstämma i BrainCool Ab (publ) torsdagen den 14 april

Posted on Posted in Bolagsstämma

Ladda ner kallelsen som PDF Ladda ner årsredovisningen som PDF Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2016 kl. 10.00 på Medicon Village i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]

Kallelse till årsstämma i BrainCool Ab (publ) torsdagen den 26 mars

Posted on Posted in Bolagsstämma, Pressmeddelanden

Ladda ner kallelsen som PDF Ladda ner Bilaga 1 som PDF Ladda ner årsredovisningen som PDF   Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2015 kl. 10.00 på Medicon Village i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den […]

Kommuniké från årsstämma 2014

Posted on Posted in Bolagsstämma, Pressmeddelanden

Ladda ner PDF. Idag, onsdagen den 25 juni 2014, har det hållits årsstämma i Brain Cool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. –          Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. […]

Kommuniké extra bolagsstämma

Posted on Posted in Bolagsstämma, Pressmeddelanden

Ladda ner PDF. Idag den 14 april 2014 hölls extra bolagsstämma i BrainCool AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.    Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2014/2017 Bolagsstämman beslutade om riktad emission av högst 622 872 teckningsoptioner med rätt till teckning av 622 872 nya aktier […]

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

Posted on Posted in Bolagsstämma, Pressmeddelanden

Ladda ner PDF  Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 april 2014 kl. 14.00 på Ruben Rausing gata 9, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 april 2014, […]