BrainCool AB (publ) Utökar antal lag för att utvärdera Polar Cap® System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 8 februari 2017

Ladda ner som PDF

BrainCool utökar antal lag inom ishockey för att utvärdera Polar Cap® System vid akut behandling av hjärnskakning.

BrainCool AB (publ) har utökat den pågående kliniska studien inom ishockey för att behandla hjärnskakningar med bolagets produkt PolarCap® System. Studien mäter hur snabbt spelarna klarar den s.k. hjärntrappan, inklusive antal dagar till återgång till matchspel och beräknas pågå under innevarande och nästa säsong.

De tillkommande lagen är Karlskrona HK, BIK Karlskoga, Luleå HF och Rögle BK. Det innebär att totalt 11 föreningar från SHL och Hockeyallsvenskan deltar i studien.

  • Vi erhåller positiv feedback från såväl spelare som medicinsk personal och planerar för att öka antalet lag ytterligare inför nästa säsong. Studien är noga utformad med tydliga mätbara mål vilket kan skapa en god klinisk evidens som är direkt överförbar även till andra idrotter, säger Martin Waleij, VD för BrainCool.

Verksamheten inom idrottsmedicin bedrivs sedan 1 januari 2017 i dotterbolaget PolarCool AB. Ett licensavtal har upprättats mellan moderbolag och dotterbolag för att utveckla verksamheten inom idrottsmedicin för hypotermi utanför sjukvården. Baserat på bokslutet från det första kvartalet i dotterbolaget samt underlag om verksamheten kommer ett förhandsbesked begäras från skattemyndigheten för en s.k. lex ASEA utdelning.

Beslut om utdelning kommer att fattas vid en bolagsstämma i BrainCool AB när en utredning av samtliga konsekvenser är slutförd.  Utdelningen föreslås genomföras enligt Lex Asea, vilket innebär att den är skattefri för BrainCools aktieägare. Efter utdelningen planeras en separat notering av PolarCap AB.

  • Tidplanen för en notering av dotterbolaget beror dels på besked från skattemyndigheten och utvecklingen av bolagens projekt med synergier mellan projekten. Positiva rön presenterades i mitten av december av forskare från Royal Holloway, Ashford och St Peters Hospital och Imperial College London kring medicinsk kylning vid traumatisk hjärnskada (TBI), vilket även ger positiva indikationer för behandling av hjärnskakning vilket är en mild form av TBI, säger Martin Waleij.

Forskningsstudien visade att patienter som behandlades med medicinsk kylning hade 18 procent bättre chans att överleva och 35 procents bättre chans att minska hjärnskadorna vid en hjärnskada. Studien omfattade 3 100 vuxna patienter och cirka 450 barn. Patienterna kyldes ned till 33 grader under 72 timmar. Nedkylning av vuxna var effektivt

PolarCap® System kyler skalp och halsens blodkärl via cirkulerande kall vätska i en mössa med tillhörande halskrage. Hjärnskakningar inom kontaktsporter som ishockey har uppmärksammats alltmer under senare år då spelare tvingats till långa uppehåll från träning/matcher eller i flera fall tvingats avsluta karriären i förtid. Problemen är ännu större inom amerikansk fotboll och boxning och förekommer även inom t.ex. fotboll och ridning.

 

Det är sedan länge känt att hjärnans syrebehov minskar om hjärnans temperatur sänks och ökar vid förhöjd hjärntemperatur. Eftersom hjärnan har så hög genomblödning påverkas hjärnans temperatur i hög grad av kroppstemperaturen.

 

För mer information

Martin Waleij – VD BrainCool AB (publ)
Telefon: 0733 -93 70 76
E-post:   martin.waleij@braincool.se          

 

 

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017.

 This information is information that BrainCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on February 8 , 2017 .