BrainCool AB (publ) – Styrelsen föreslår utdelning av PolarCool AB

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Styrelsen i BrainCool AB (publ) föreslår utdelning av PolarCool AB

 Ladda ner som PDF

 

Styrelsen i BrainCool AB (publ) har idag beslutat om att föreslå en utdelning av PolarCool AB till sina aktieägare.

Styrelsen kommer med anledning av detta att kalla till en extra bolagsstämma.

 

För mer information

Iman Ziai – CFO & Produktchef PolarCap
+46 – 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@braincool.se

 

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.