BrainCool AB (publ) – Senarelägger kvartalsrapport

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) senarelägger kvartalsrapport

 Ladda ner som PDF

 

Styrelsen i BrainCool AB (publ) har den 13 juli 2018 beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden april-juni 2018.

Nytt datum för publicering har bestämts till måndagen 27 augusti 2018.

Anledningen till senareläggningen är den ökade arbetsbelastningen med anledning av utdelningen av dotterbolaget PolarCool AB.

 

För mer information

Iman Ziai – CFO & Produktchef PolarCap® System
+46 – 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@braincool.se

 

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket