BrainCool AB (publ) – Satsar på medicinsk kylning mot migrän

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 24 januari 2017

Ladda ner som PDF

 

BrainCool satsar på medicinsk kylning mot migrän

BrainCool AB (publ) inleder en strategisk satsning på medicinsk kylning för att motverka migrän. Projektet är en ytterligare följd av höstens förvärv av BeneChill och produkten RhinoChill.

En mindre klinisk studie publicerad 2015 – ”COOLHEAD 1” – visade mycket positiva resultat vid användning av RhinoChill mot migrän. RhinoChill är ett CE-godkänd medicinsk produkt för snabb kylning. Systemet innebär att kylmedel sprayas in i näshålorna via en kateter.

  • Den globala marknaden för att motverka och lindra migrän är mycket stor. Vi har funnit att RhinoChill kan vara ett effektivt hjälpmedel mot migrän, både som nischprodukt vid behandling på sjukhus och som produkt på den breda marknaden, säger Martin Waleij, VD för BrainCool.

Bolaget har med ledning av data och erfarenhet från studien COOLHEAD 1 anpassat RhinoChill med en mindre kateter samt ett lägre förinställt tryck för en mer tolerant patientupplevelse vid behandling av migrän. Kylningen sker också under kortare tid och med mindre kyleffekt.

Produkten RhinoChill är redan CE märkt och kan användas för behandling av migränpatienter i sjukhusmiljö. Bolaget har även utvecklat CoolHead, en mindre prototyp av systemet som är portabel och anpassad för hemmabruk. Prototypen kommer att gå in i produktutvecklingsfasen senare under 2017. En ansökan om varumärkesskydd för CoolHead har lämnats in.

  • Genom förvärvet av Benechill har vi redan ett lager av system som förberetts för migränapplikationen. Baserat på COOLHEAD 1-studien har vi också kunnat genomföra tekniska förbättringar. Vi arbetar nu med en klinisk- och marknadsutvecklingsplan.

Marknaden för svår och akut migrän domineras idag av behandling med läkemedel, där triptaner är den största gruppen. På marknaden finns också två FDA-godkända medicinteknikprodukter: CERENA, Transcranial Magnetic Stimulator (TMS) Device samt CEFALY, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator to Treat Headache.

  • Att ta steget in på migränområdet ligger helt i linje med BrainCools strategi, där vi ser att vi kan nå stora patientgrupper och skapa tydliga synergier med våra övriga affärsområden. Huvudkonkurrensen utgörs idag av läkemedel, men flera av dessa produkter kan ha negativa biverkningar vilket talar för att vår metod kommer att vara konkurrenskraftig, säger Martin Waleij.

 

Kylbehandling effektivt ur flera aspekter
Det finns flera och olika förklaringar till att medicinsk kylning skulle vara effektiv för behandling av migrän. En förklaring är att kylning drar ihop kärlen och minskar blodflödet som i sin tur hämmar inflammatoriska tillstånd och lokala svullnader. En annan är att känsligheten för smärta minskar genom att nervsignalerna transporteras långsammare. Nedkylning kan även påverka ämnesomsättningen.

Den globala marknaden för medel mot migrän är betydande och uppgår till flera miljarder dollar*   Antalet som lider av migrän uppskattas till 130 miljoner personer globalt. Av dessa uppskattas fem procent ha kronisk och svår migrän, en grupp som även har en högre risk för stroke.

Migrän kan ge ökad risk för stroke
Att migrän ökar risken att drabbas av stroke är en sedan länge etablerad uppfattning inom vården. En nyligen publicerad forskarstudie ( http://www.bmj.com/content/356/bmj.i6635) baserad på 125 000 patienter vid Massachussets General Hospital har dessutom påvisat att det föreligger en tydligt ökad risk för stroke för personer med migrän inom 30 dagar efter att de genomgått någon typ av kirurgiskt ingrepp.

För att styra och kontrollera projektet kommer ett nytt affärsområde för migrän att bildas inom BrainCool.

För mer information

Martin Waleij – VD BrainCool AB (publ)
Telefon: 0733 -93 70 76
E-post:   martin.waleij@braincool.se          

Referenser

( PharmaPoint: Migraine – Global Drug Forecast and Market Analysis to 2023,) https://healthcare.globaldata.com/media-center/press-releases/pharmaceuticals/global-migraine-market-value-to-grow-modestly-by-2023-despite-promising-new-drugs-says-globaldata

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017.

 This information is information that BrainCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on January 24, 2017 .