BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Ladda ner som PDF

 

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

Antalet konvertibler som konverterades den 26 februari 2018 var 17 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 113 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 34 647 044. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 269 841. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket blir 34 916 885.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/investor-relations-2/

 

 För mer information

Iman Ziai – Controller
+46 – 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@braincool.se

 

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018.