BrainCool AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

Ladda ner som PDF

 

Tisdagen den 23 januari 2018 har det hållits extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund.

Styrelsen föreslog att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22 500 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bryan Nicholson, Jens Kinnander, Iman Ziai, Alexander Martinovic, Ola Strömberg, Anne Andersson, Roger Henriksson, Hakan Hummet, Rachida Sersar och Petter Theren. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka incitamentet för vissa särskilt utvalda medarbetare genom att knyta en del av ersättningen till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägarna och berörda medarbetare får samma mål.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

 

För mer information

Martin Waleij – VD
+46 – 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se