BrainCool AB (publ) – Incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” fulltecknas av ledning och anställda

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCools incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” fulltecknas av ledning och anställda

Ladda ner som PDF
Samtliga teckningsoptioner i BrainCools incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” tecknas av ledning och anställda, totalt 500 000 teckningsoptioner.

Bland annat tecknar Bryan Nicholson, Vice President Global Sales & Marketing, 400 000 teckningsoptioner.

Inlösenperiod är januari 2021. Vid fullt inlösen kommer aktiekapitalet att öka med 22 500 SEK.

 

För mer information

Iman Ziai – Controller
+46 – 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@braincool.se

 

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018.