BrainCool AB (publ) – Ny produkt mot neuropati ökar potentialen för Cooral System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ny produkt mot neuropati ökar potentialen för Cooral System Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) har utvecklat en ny produkt för att motverka och förebygga neuropati. Neuropati är skador på nerver med bland annat minskad känsel i händer och fötter och kan uppstå som en allvarlig biverkan vid cancerbehandling. Bolaget presenterade den nya […]

BrainCool AB (publ) – Förslag om utökad styrelse och ny ledamot

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Förslag om utökad styrelse och ny ledamot Ladda ner som PDF   Styrelsen för BrainCool AB (publ) har tagit initiativ till att föreslå årsstämman 2018 att utöka styrelsen med en ny ledamot samt föreslå nyval av professor Roger Henriksson. Årsstämman äger rum den 18 april 2018 och förslaget framgår av kallelse till årsstämma. Roger Henriksson […]

BrainCool Ab (publ) – Förstärker organisationen inom onkologi

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool förstärker organisationen inom onkologi. Studie visar på hög dödlighet och höga hälsovårdskostnader vid oral mukosit Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) har slutit avtal med professor Mats Jontell som Clinical Advisor för bolagets projekt inom oral mukosit som är en del av affärsområdet Pain Management. Mats Jontell är professor emeritus vid Institutionen […]

BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) Laddaner som PDF   Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 28 mars 2018 var 16 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 97 stycken. Antalet aktier och antalet […]

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ) Ladda ner kallelsen här Ladda ner Fullmakt här Ladda ner årsredovisningen för 2017 här Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2018, kl 09.00 i BrainCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Rätt att delta och anmälan […]

BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) Ladda ner som PDF   Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 26 februari 2018 var 17 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 113 stycken. Antalet aktier och […]

BrainCool AB (publ) – Incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” fulltecknas av ledning och anställda

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCools incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” fulltecknas av ledning och anställda Ladda ner som PDF Samtliga teckningsoptioner i BrainCools incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” tecknas av ledning och anställda, totalt 500 000 teckningsoptioner. Bland annat tecknar Bryan Nicholson, Vice President Global Sales & Marketing, 400 000 teckningsoptioner. Inlösenperiod är januari 2021. Vid fullt inlösen kommer aktiekapitalet att öka med […]

BrainCool AB (publ) – Erhåller etikgodkännande för studier inom upprepade huvudkollisioner

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB erhåller etikgodkännande för studier inom upprepade huvudkollisioner Ladda ner som PDF BrainCool AB (publ) har erhållit etikgodkännande från Etikprövningsnämnden för studier avseende medicinsk kylning som behandling mot upprepade huvudkollisioner inom amerikansk fotboll. Studien är designad för att utvärdera effekten av behandling med hjärnkylning vid upprepade huvudkollisioner. Studien leds av professor Patrik Midlöv vid […]