BrainCool AB (publ) – Avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i PolarCool AB

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i PolarCool AB Ladda ner som PDF   I samband med publicering av stämmokommuniké 25 juli 2018 meddelade BrainCool att preliminär avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i PolarCool AB är 5 september 2018. Det datumet är uppdaterat enligt den preliminära tidsplanen, som medger att avstämningsdag är justerat till […]

BrainCool AB (publ) – Draws down a second tranche of convertibles of SEK 5 million

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) (“BrainCool”) draws down a second tranche from European Select Growth Opportunities Fund (the “Investor”) and issues free warrants to its shareholders. Download as PDF   On 22 November 2017 BrainCool AB (publ) (“BrainCool”) entered into an investment agreement with the Investor (the “Agreement”) (see press release dated 23 November 2017). On 24 […]

BrainCool AB (publ) – Kallar på en andra tranche av konvertibler om 5 MSEK

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) (“BrainCool”) kallar på en andra tranche från European Select Growth Opportunities Fund (“Investeraren”) och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Ladda ner som PDF   BrainCool ingick den 22 november 2017 ett finansieringsavtal med Investeraren (“Avtalet”) (se pressmeddelande som publicerades den 23 november 2017). Den 24 augusti beslutade styrelsen i […]

BrainCool AB (publ) – Utökar studien för att motverka Oral Mukosit

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool utökar studien för att motverka Oral Mukosit och sluter avtal med Oslo Universitetsjukhus, Nordens största center för myelom-patienter Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) utvidgar den kliniska studien med bolagets produkt, Cooral System, för att motverka Oral Mukosit (OM) med myelomgruppen vid Oslo Universitetssjukhus i Norge, vilket för denna patientgrupp utgör nordens […]

BrainCool AB (publ) – Erhåller CB certifikat för kylsystem (Cooral® System)

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) erhåller CB certifikat för kylsystem (Cooral® System) för att motverka biverkningar av cancer Ladda ner som PDF   BrainCool har under juli erhållit CB certifikat av Intertek Semko AB, för en vidareutveckling och förbättring av kylsystemet i produkten Cooral® System. Cooral® System består i sitt grundutförande av en oral device (Cooral®) kopplat […]

BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)  Ladda ner som PDF   Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 13 augusti 2018 var 14 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 57 stycken. Antalet aktier och antalet […]

BrainCool AB (publ) – Nytt patentgodkännande för BrainCool™ System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB erhåller nytt patentgodkännande för BrainCool™ System avseende teknik med flerzonskylning Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ ) har erhållit ännu ett patentgodkännande från svenska Patent- och registreringverket (PRV) för bolagets teknik för produkten BrainCool System. VD Martin Waleij kommenterar: Vår teknik med BrainCool™ System med “flerzonskylning”, dvs nedkylning av olika kroppsdelar […]